Sisukord
Enim kasutatud

Rahaasjad

Palga-arvutaja

Sisesta oma bruto-, netopalk või palgafond ning saad teada, palju maksad makse ja millised on kulud tööandjale.

Kasuta rahaühikuna:

 

Lähtesumma:

Maksuvaba miinimum
(170 eur/kuus):

Töötuskindlustusmakse
(1,6 + 0,8 %):

Kogumispension
(2%):

(kui ei ole esitanud makse määra ajutise tõstmise avaldust)

Kogumispension
(3%):

(on esitanud makse määra ajutise tõstmise avalduse)