Rahaasjad

Vanemahüvitis

Sisestades lahtritesse eelnenud aasta brutosissetuleku, kuised lisasissetulekud ning töövõimetuslehel oldud päevade arvu, saad teada oma vanemahüvitise suuruse.

Eelmise aasta brutotulu EUR
Lisasissetulekud kuus EUR
Töövõimetuslehel oldud päevade arv