Tervis ja toit

Promilliarvutaja

Promilliarvutaja tulemus ei pruugi kattuda vereproovi või alkomeetri tulemusega, kuna siin ei võeta arvesse inimese füüsilisi eripärasid, tervislikku seisundit ja tarbitud toitu.

Alkoholisisaldus veres: