Tervis ja toit

Stressiarvutaja

Arvuta välja, kui kriitiliseks on kasvanud su stressitase