Šveitsi riikliku teadusfondi rahastatud uuringus analüüsiti 6483 USA teismelise andmeid vanuses 13–18 eluaastat. Leiti, et osa kehalisi haigusi esineb sagedamini pärast teatud psüühilisi haigusi ning mõned vaimsed häired vallanduvad sagedamini pärast teatud kehaliste haiguste põdemist, kirjutab Kliinik.ee.

Seostena, kus eelnes psüühikahäire ja järgnes kehaline haigus, tulid esile kombinatsioonid depressioon ja liigese- või seedetraktihaigused; ärevushäired ja nahahaigused ning sõltuvushäired ja hooajalised allergiad.

Vastupidised seosed, kus kehalisele haigusele järgnes psüühikahäire, olid südamehaigus ja ärevushäire; epilepsia ja söömishäired ning südamehaigused ja ükskõik milline psüühikahäire.

Epilepsia ja söömishäirete vahelist seost on varem kirjeldatud üksikute haigusjuhtudena. Uuringu autorid oletavad, et epilepsiaravimid võivad rolli mängida ka söömishäirete kontekstis.

Seost vaimse ja kehalise tervise vahel ei tohiks alahinnata. Haiguste koosesinemise mustrit tundes on arstil võimalik patsienti sümptomite suhtes suunitletult küsitleda ning integreerida kehalistele ja psüühilistele sümptomitele suunatud ravivõtteid.