Töötamine pensionieas — millist tööd ja kuidas leida?


Töötamine pensionieas — millist tööd ja kuidas leida?
Foto: Priit Simson

Pensionieas töötamisest räägitakse järjest rohkem — elanikkond vananeb, maksumaksjaid jääb vähemaks, sotsiaalsüsteem ei ole enam jätkusuutlik jne. On see väline sund või suur sisemine põlemine, aga pensioniealisi, kes töötavad ja kes on huvitatud töö tegemisest, on üksjagu.

Miks pensionieas tööd teha või miks seda üldse kaaluda? Välja tuuakse väga erinevaid põhjuseid. Tõukejõuks võib olla majanduslik olukord, kuid sama oluline on võimalus suhelda, tunne, et ma kuulun ühiskonda ja mul on eesmärk tegutsemiseks. Töötavad pensionärid ise ütlevad nii mõnigi kord, et töötamine aitab tõsta nende eneseväärikust. Rääkimata aastate jooksul tehtud teadusuuringutest, mis viitavad, et pensionieas töötavate inimeste tervis ja üldine eluga rahulolu kipub olema suurem kui nende mittetöötavatel eakaaslastel.

Teiste arvamusi ja teadusuuringute tulemusi võib analüüsida pikalt; nende üle võib ka vaielda. Kokkuvõttes loeb ikkagi see, mida tunneb pensioniealine ise. Otsus võib sõltuda paljudest teguritest: tervisest, muudest kohustustest, asukohast, töövõimalustest piirkonnas, majanduslikust olukorrast, lähedaste toetusest. Ja otsustamine on alles esimene samm, sobiva töökoha leidmine võib samuti olla väljakutse.

Sobiva töökoha leidmine eeldab eneseanalüüsi. Oluline on läbi mõelda, millised on minu oskused, kogemused ja teadmised. Mis on minu tugevused ja mis nõrkused? Millisele töökohale sobiksin ja miks? Mis võiksid olla minu eelised kandideerimisel? Arusaamale, millist tööd ma soovin, peaks järgnema plaan, kuidas ma selle saan. Vahel on hea neid mõtteid kellegagi arutada, sest üksi võib mõni oluline nüanss tähelepanuta jääda või informatsioonist puudu tulla.

Seotud lood:

Selle aasta algusest pakub Eesti Töötukassa Euroopa Sotsiaalfondi toel kõigile soovijatele tasuta karjäärinõustamist. Seda võimalust on oodatud kasutama ka kõik pensioniealised. Tulla võib nii konkreetse küsimuse kui ka veel viimistlemata mõttega, mis on seotud töötamisega. Karjäärinõustaja aitab analüüsida olukorda ja võimalusi ning annab informatsiooni töömaailma kohta, kuid otsuse, millises suunas ja kuidas liikuda, langetab inimene ise.

Lisaks individuaalsele nõustamisele korraldab Töötukassa pensioniealistele grupinõustamisi, mille läbivaks teemaks ongi töötamine pensionieas. Grupinõustamise käigus analüüsitakse nii tahet kui ka vajadust tööle minna, mõeldakse, milline võiks olla mulle sobiv töö, arutakse töökoha otsimisega seotud väljakutseid ja otsitakse vastuseid grupi liikmete küsimustele. Grupinõustamise formaadi suurim eelis on võimalus kuulata teiste kogemusi ja saada grupilt tagasisidet ning toetust oma mõtetele.

Pensioniiga ei too endaga ilmtingimata kaasa vanaduse sümptomeid. Tahet ja energiat ühiskonda panustada võib olla igaühel. Kohtumine karjäärinõustajaga võib aidata jõuda selgusele, kus ja kuidas endale väärilist rakendust leida.

Saada vihje, foto või video!
Saada vihje
Jälgi meid sotsiaalmeedias