Vähem kütet, parem elu

 (16)
Vähem kütet, parem elu
Foto: Andres Putting

Eesti kinnisvara- ja ehitusturg on jõudnud uude etappi, mille peamine märksõna on energiatõhusus.

Ressursside nappuse tõttu liigub maailm säästlikuma tarbimise poole, kus põhirõhk on energia kokkuhoiul. Energia, selle kallinemine ja säästmine on aktuaalsed teemad igas valdkonnas ning mõistagi ka kinnisvara puhul. Energia on kinnisvaraobjektide üks suuremaid kuluallikaid ning seoses energia kallinemisega ja vajadusega keskkonda säästa on hakatud sellele suuremat tähelepanu pöörama.

Energiatõhususe vallas orienteerumisel on suureks abiks hoonete energiatarbimise miinimumnõuded ja kohustuslik energiamärgis. Viimane näitab hoone kvaliteeti, sest kõrgem klass annab tunnistust ka kvaliteetsest ehitusest: kehva ehitustöö korral ei ole lihtsalt võimalik kõrgemat energiaklassi saavutada. Ka tervise seisukohast on oluline, et hoone oleks ehitatud kvaliteetselt ja energiatõhususe normidele vastavalt.

Head üllatused: esimene küttearve ja mõnus sisekliima

Tavaliselt saavad inimesed energiatõhusate hoonete plussidest aimu siis, kui on ostnud kodu mõnda energiatõhusasse hoonesse ja saanud esimene küttearve. Vahe tavahoonetes olevate elamispindade küttearvetega on märkimisväärne. Lisaboonusena hakatakse siis mõistma, kui tähtis on tervislik sisekliima, mis tähendab normikohast õhuvahetust, õhuniiskust, ühtlat temperatuuri ja külmasildade puudumist. Oluline on ka normidele vastav valgus- ja müratase.

Energiat säästev ja keskkonnahoidlik hoone saavutatakse siis, kui suudetakse vaadelda hoonet tervikuna nii paiknemise parameetrite järgi, arhitektuurselt kui ka tehniliselt. Näiteks on tähtsad nii hoone asend ilmakaarte suhtes, päikesevalguse hulk ja tuulte suunad, hoone välisilme, aknad, eenduvad osad ja materjalid ning loomulikult ka konstruktsioonid, kütte- ja ventilatsioonisüsteemid, soojustagastus ja vabasoojuse ärakasutamine.

Ridaelamuboks pisikorteri energiakuluga

Üheks näiteks on Rae vallas asuv Ülemiste elamurajoon, mille projekteerisime ja ehitasime tervenisti energiatõhususe parameetritest lähtudes. Esmalt määrati detailplaneeringuga hoonete paiknemine ilmakaarte suhtes. Projekteerijatele andsime ülesandeks visandada hooned, kus põranda, seina, lae ja avatäidete soojuspidavus ning kütte ja ventilatsioonisüsteemid oleksid vastavad A-energiaklassile. Meie spetsialistide ja koostööpartnerite läbimõeldud töö tulemusena on Ülemiste mis tahes ridaelamuboksi igakuine energiakulu kordades väiksem kui viimasel kümnendil ja varem ehitatud 3- ja 4-toalistel korteritel.

Kinnisvaraturu tulevik on energiatõhusad hooned ja vanade hoonete konkurentsivõime väheneb iga aasta või isegi kuuga. Seda kahel põhjusel: esiteks on uutele nõuetele vastavate ja vanade elamispindade hinnavahe juba pea olematu ning teiseks hakkavad inimesed lõpuks aru saama, et raha võib kasutada ka muul eesmärgil, mitte välisõhu kütmiseks.

Saada meile vihje, foto või video!