Sisukord
Enim kasutatud

Rahaasjad

Palga-arvutaja

Sisesta oma brutopalk ning saad teada, palju maksad makse ja millised on kulud tööandjale aastal 2018.

Lähtesumma (bruto):

Olen vanaduspensionil
(0,8%):

Töötuskindlustusmakse
(1,6%):

Kogumispension
(2%):