Sisukord
Enim kasutatud

Rahaasjad

Vanemahüvitis

Sisestades lahtritesse eelnenud aasta brutosissetuleku, kuised lisasissetulekud ning töövõimetuslehel oldud päevade arvu, saad teada oma vanemahüvitise suuruse.

Eelmise aasta brutotulu EUR
Lisasissetulekud kuus EUR
Töövõimetuslehel oldud päevade arv