Sisukord
Enim kasutatud

Teadus

Füüsika: jõud

Newtoni seadused

  • I seadus: määrab paigalseisu ja ühtlase ringjoonelise liikumise.1.keha seisab paigal või liigub ühtlaselt ringjooneliselt, kui:
    a. jõudusid üldse ei mõju.
    b. mõjuvad jõud on võrdsed ja vastassuunalised.

  • II seadus: määrab kiirendusega liikumiseKehale mõjuv jõud on võrdne keha massi ja selle jõu poolt antud kiirenduse korrutisega.

  • III seadus: määratleb kehade vastastikmõju.Kaks keha mõjutavad teineteist alati võrdsete ja vastassuunaliste jõududega.

  • Ülemaailmne gravitatsiooni seadus:Kehade vaheline tõmbejõud sõltub võrdeliselt kehade massidest ja pöördvõrdeliselt nendevahelise kauguse ruudust.

Valemid

  • Üldvalemid.

  • Liikumise valemid