1000-eurosest entsüklopeediasarjast saabus tellijani vaid pool, kirjastusel on pikemat aega majanduslikud probleemid

 (25)
TEA Entsüklopeedia-35
Foto: Ilmar Saabas

Tarbijavaidluste komisjoni pöördus klient, kes tellis Tea Kirjastuselt raamatusarja TEA Entsüklopeedia ning tasus 22 paberköites raamatu eest viie aasta jooksul 1020 eurot.

Tellitud raamatusarjast jõudsid tellijani vaid 12 köidet. 10 jäi üle andmata.

Tarbija esitas Tea Kirjastusele nõude saamata jäänud köidete hüvitamiseks summas 495 eurot, kuid kaupleja pole tarbija pöördumistele vastanud ega ettemaksu tagastanud.

Tarbijavaidluste komisjoni istungile Tea Kirjastuse esindaja ei reageerinud, istungile ei ilmunud ning oma seisukohta tarbija nõude osas ei avaldanud.

Komisjoni otsus

Tarbijavaidluste komisjonis on olnud lahendamisel samalaadne ning kokkuleppega lõppenud vaidlus, mille menetluses selgitas kaupleja järgmist: entsüklopeedia pidi välja antama 20 eraldiseisva põhiköitena ja 2 lisaköitena (ehk indeksina) ning e-entsüklopeediana.

Majanduslikel põhjustel jäi 10 köidet (8 põhiköidet ja 2 lisaköidet) paberkandjal välja andmata, e entsüklopeedia on 80% ulatuses valmis ning vastavalt saneerimiskavale saab 100% valmis 2018. aasta lõpuks. Ettemaksu tegijatel on seaduse järgi õigus taganeda lepingust ainult täitmata osa ulatuses.

Tea Kirjastuse pikalt kestnud majanduslikest probleemidest loe lähemalt Ärilehest.

Probleemi ilmnemisel teavitati juba 2016. aasta kevadel sellest, et lepingut täies ulatuses täita ei õnnestu ja pakuti juba siis kompromisslahendusi. Kompromissina tagatakse ettemaksu tegijale entsüklopeedia kättesaadavus täies ulatuses veebiversioonis ja kompensatsiooni saamata jäänud paberköidete eest.

Saneerimiskavas peaks muu hulgas olema selgelt välja toodud, millal ja millises mahus kavatseb saneeritav ettevõte võlausaldaja nõude rahuldada. Käesoleva asja materjalide hulgas saneerimiskava pole ning komisjonil puudub teave tarbija nõude ümberkujundamise kohta.

Komisjon leiab, et kuna puuduvad tõendid selle kohta, et käesolevas asjas avalduse esitanud tarbija nõude osas tekkis kauplejal kui saneeritaval ettevõttel kohtulik kaitse, saab tarbija nõuda oma nõude rahuldamist nii nagu saneerimist ei oleks olemas.

Tarbija avalduse ning asja materjalide juures olevate kaupleja raamatupidamise dokumentide järgi on tarbija tasunud raamatusarja TEA Entsüklopeedia (kokku 22 köidet) eest 66 kuu jooksul osamaksetega kokku 15 972 EEK ehk 1020 eurot (kuni 2010 detsembrini 242 EEK kuus ja alates 2011 jaanuarist 15,47 eurot kuus) ning ajavahemikul november 2008 kuni aprill 2015 on kaupleja tarbijale üle andnud 12 paberköidet. Esitatud materjalidest järeldab komisjon, et tarbija on kogu ettetellimuse summad tasunud, kuid kaupleja on omapoolse kauba üleandmise kohustuse jätnud osaliselt täitmata.

Käesoleval juhul tellis tarbija raamatusarja kogumahus 22 paberraamatu köidet ning kaupleja pidi kohustuse täitma osade kaupa. Kaupleja tehtud otsuse tõttu raamatusarja paberköidete näol mitte enam välja anda jäi tarbija poolel tehingu eesmärk olulises osas saavutamata.

Komisjoni hinnangul on tegemist kaupleja poolse olulise lepingurikkumisega ning tarbijal on õigus täitmata osa ulatuses lepingust taganeda ning 10 paberköite eest ettemaksuna tasutud summa, mis tarbija arvestuse järgi on 495 eurot tagasi saada.

Allikas: tarbijavaidluste komisjon

Saada vihje, foto või video!
Saada vihje
Jälgi meid sotsiaalmeedias