Aknapaigaldaja tegi ülejala tööd: uued aknapõsed ei võimalda akent lõpuni avada

 (62)
Aknapaigaldaja tegi ülejala tööd: uued aknapõsed ei võimalda akent lõpuni avada
Foto: Vida Press

Tarbijavaidluste komisjoni pöördus klient, kes tellis aknad ja paigalduse, kuid ei jäänud lõpptööga rahule.

Tarbijavaidluste komisjoni pöördunud klient ostis möödunud aasta 5. aprillil RehPol aknatehaselt kaks PVC akent ja aknalauda koos valmistamise ja paigaldusega. Selle eest tuli välja käia 868 eurot ja 21 senti.

RehPoli aknatehase töötajad eemaldasid vanad aknad. Firma lõpetas uute akende paigalduse juuli lõpus. Tarbija ei jäänud akende ja tööga rahule. Tehase ja kliendi vahel puhkes vaidlus, mille käigus tarbija esitas korduvalt pretensioone, mis RehPol tagasi lükkas.

Peamiselt puudutas vaidlus kahte asjaolu: mõlemad aknalauad olid lühikesed, nende paigaldus oli halb, aknalaua nurgad liikusid. Teiseks: töömehed viimistlesid pärast akende paigaldust küljepõsed täisnurkseks, mille tulemusena ei saa enam akent piisavalt avada, kuna küljepõsk jääb ette.

Tarbija esitas vaidluse käigus kauplejale ka asjatundja hinnangu, kuid kaupleja ei nõustunud tarbija väidetega.

Seepeale pöördus klient tarbijavaidluste komisjoni poole ning esitas menetluse ajal ehitise auditi aruande. Auditi aruandes võrdles auditi tegija uute ja vanade akende erinevust ning leidis, et uute paigaldatud akende raamid olid originaalakende raamidest laiemad ja seetõttu oli uute akende klaasi pind väiksem.

Teiseks olid aknalauad endistest aknalaudadest lühemad (esialgne pikkus oli selgelt eristatav seina sisepinna viimistluse paranduse piirise alusel).

Veel olid endised puidust aknalauad asendatud platikust aknalaudadega, mille jäikus on oluliselt väiksem, elutoa aknalauale vajutades deformeerub see kuni 108 mm, kuid puidust aknalauad ei deformeerunud üle 2 mm. Lühemate ja väiksema jäikusega aknalaudade paigaldamisel rikuti akende vahetamise juures kehtivat samaväärsega asendamise kohustust, mida võib muuta ainult tarbijaga kooskõlastatult.

Aknaavade küljepõsed viimistleti täisnurkseks ning võrreldes varasema aknapõskede asendiga võimaldab uus aknapõsk akent vähemas ulatuses avada.

Tarbija soovib asja parandamist, mille käigus peab kaupleja ümber tegema mõlema aknaava küljepõsed ja viimistlema need nurga all nii, nagu need olid enne kaupleja poolt ümbertegemist, samuti peab kaupleja asendama aknalauad samasuguste mõõtudega aknalaudade vastu, nagu need enne olid.

Kaupleja vastuväited: tarbijal oli võimalik tööd tegemise protsessis vaidlustada

Kaupleja saatis tarbija nõudele vastuse, milles vaidles avaldusele vastu. RehPol selgitas, et valmistas aknad vastavalt lepingus kokkulepitud mõõtudele. Tarbija viibis mõõtmise juures ja talle selgitati kõiki asjaolusid ja uusimaid tehnoloogiaid.

Tarbija hakkas kaupleja suunal ähvardama ja välja pressima ning takistas akende paigaldamist. Kaupleja on tarbija juures paigaldatud aknad üle vaadanud ja puudusi ei täheldanud, seetõttu ei rahulda kaupleja tarbija nõuet. RehPol pakkus kompromissina, et eemaldab tarbija aknad ja tagastab makstud raha tarbijavaidluste komisjoni otsusest nelja nädala jooksul.

Tarbijavaidluste komisjoni otsus
Komisjon kontrollis tarbija nõude põhjendatust ja leidis, et asjas oleva pildimaterjali ja ehitise auditi aruandega on mõlemad tarbija nõuded põhjendatud. Õige on tarbija nõue ümber teha kahe aknaava küljepõsed nii, et need oleksid nurga all, nagu olid varem. Kaupleja ei ole selgitusi andnud, milline asjaolu tingis vajaduse teha aknaavade küljepõsed täisnurga all. Järelikult ei esinenud kauplejal taoliseks muudatuseks mõjuvaid põhjusi.

Samuti on põhjendatud auditis toodud kirjeldused aknalaudade pikkuse ja väiksema jäikuse kohta ning selgitused selle kohta, et nende mõõtude muutmisel oleks kaupleja pidanud selle eelnevalt tarbijaga kooskõlastama. Kuigi kaupleja teatas oma vastuses, et selgitas mõõtude võtmise ajal tarbijale kõiki muudatusi, ei ole see kaupleja vastuväide tõendatud. Tarbija eitab selliste selgituste saamist.

Ka puuduvad müügilepingu tingimustes viited või kokkulepped selle kohta, et uued aknalauad erinevad vanadest aknalaudadest mõõtude poolest ja et see vastab tarbija tahtele. Seega on ehitise auditi aruandes toodud järeldus, et kaupleja on rikkunud kohustust kooskõlastada akende ekspluatatsioonilisi omadusi muutvad muudatused eelnevalt tarbijaga.

Tarbijavaidluste komisjoni otsus tuleb kohaselt täita 30 päeva jooksul arvates selle tarbijakaitseameti veebilehel avaldamise päevale järgnevast päevast, selle tähtaja kestel peab kaupleja korrastama kahe aknaava küljepõsed ja asendama mõlemad aknalauad.
Saada vihje, foto või video!
Saada vihje
Jälgi meid sotsiaalmeedias