Automüüja trikid: ostetud sõidukis puudus lubatud 170-eurone parkimiskaamera, tarbija kaebuse peale soetas kaupleja talle odava Hiina toote

 (29)
Annelinna Prisma invaparkimine
Annelinna Prisma invaparkimineFoto: Argo Ingver

Kuigi tarbijale lubati parkimiskaamerat, polnud auto lisavarustuses tegelikult sellest haisugi. Tarbija pöördus õigluse jalule seadmiseks tarbijvaidluste komisjonile.

Tarbija ostis kauplejalt OÜ Boss Carskasutatud sõiduauto Mazda 5 hinnaga 5800 eurot, mille tarbija tasus sularahas kohapeal. Kaks kuud hiljem esitas tarbija avalduse tarbijavaidluste komisjonile.

Tarbijal oli kauplejale kaks etteheidet. Esiteks: kuulutuses oli märgitud auto valmistamise aastaks 2010, tegelikult oli see 2009. Teiseks: kuulutuses oli märgitud, et autol parkimiskaamera. Tegelikult seda ei olnud. Müüja lubas tarbijale osta kaamera ja selle ka paigaldada. Hiljem kaupleja paigaldusest loobus ja otsustas saata tarbijale kaamera ja tarbija paigaldab selle ise. Tarbija sellega ka nõustus. Tarbijavaidluste komisjonile avalduse esitamise ajaks kaamera saabunud ei olnud. Parkimiskaamera puudumise ja auto valmistamise ebaõige aasta tõttu pöördus tarbija e-kirjaga kaupleja poole. Kaupleja tarbija kirjale ei vastanud.

Kaupleja olevat lubanud muretseda kaamera hinnaga 170 eurot. Tarbija selgitas täiendavalt, et ta on saanud kauplejalt parkimiskaamera, mis ei vastanud kaupleja lubatule ja tarbija ootustele. Tegemist oli Hiinas valmistatud kaameraga, mille maksumus tarbija hinnangul võis olla 15 eurot. Kaamera ei vastanud ka Euroopa Liidu nõuetele, mille kohta oli märge ka kaamera dokumentides. Puudus CE-märgistus. Avalduses komisjonile nõuab tarbija puuduva parkimiskaamera ja auto väljalaskeaasta muutmise eest kokku 500 eurot.

Seotud lood:

Kaupleja ei esitanud tarbijavaidluste komisjonile oma seisukohta.

Komisjoni otsus: tarbija avaldus osaliselt rahuldada

Tarbija avalduse kohaselt oli kaupleja auto müügikuulutuses märkinud auto valmistamisaastaks 2010, tegelikult oli see valmistaud 2009. aastal. Komisjon märgib, et tarbija esitatud müügikuulutuses oli märgitud auto esmase registreerimise aeg – 10/2010. Auto valmistamise aastat kuulutuses ei ole. Auto võib olla toodetud ka varem. Tarbija ei ole tõendanud, et auto tegelik esmase registreerimise aeg oleks olnud erinev kuulutuses avaldatust.

Puuduva parkimiskaamera väärtusekindlakstegemisel tuleb aluseks võtta tarbija avaldus ja sellele hiljem tehtud täiendused. Nähtuvalt tarbija esitatud kirjadest oli pooled nõustunud kaamera maksumusega 170 eurot. Sellist kaamerat tarbija ei saanud. Lepingutingimustele vastava kaamera asemel sai tarbija Hiinast tellitud parkimiskaamera väärtusega umbes 15 eurot. Tarbija on avaldanud, et selline kaamera teda ei rahulda.

Kuivõrd kaupleja avaldatud müügikuulutuses oli kaupleja lubanud müüa tarbijale auto, millel on parkimiskaamera, siis ei ole kaupleja selles osas müügilepingut täitnud. Kaupleja on sellega põhjustanud tarbijale kahju 170 eurot. Võlaõigusseaduse alusel on tarbija õigustatud nõudma kahju hüvitamist. Komisjon asus seisukohale, et tarbija avaldus tuleb esitatud tõendite alusel rahuldada osaliselt, parkimiskaamera suhtes esitatud nõude osas.

Saada vihje, foto või video!
Saada vihje
Jälgi meid sotsiaalmeedias