Ehitaja hämmastav omavoli: projekti muudatus tõi kliendile kahekordsed küttearved

 (82)
elekter
Foto: Karin Kaljuläte

Tarbijavaidluste komisjoni pöördus klient, kes tellis ehitusfirmalt Hausers Ehitus OÜ ehitustöid, milleks oli põrandakütte paigaldamine pesuruumi. Lisaks pesuruumile otsustas ehitaja põrandaküttega katta ka leiliruumi.

Klient maksis ehitajale 750 eurot, mis sisaldas nii tööraha kui ka materjali hinda. Hausers Ehitus OÜ paigaldaski elektritoitel põrandakütte, kuid lisaks kokkulepitule pani firma selle ka leiliruumi põrandale, mida tarbija ei tellinud.

Klient ei soovinud mingil juhul põrandakütet leiliruumi, sest leiliruumi kütmine toimuks koos pesuruumi kütmisega ka kordadel, mil leiliruumi ei kasutata. Seega kütaks põrandaküte seal asjata, olles lisakuluks.

Firma pakkus kliendile töö parandamiseks võimaluse teha süsteem ümber nii, et paigaldatud küttekehast läheb soojaks vaid pesuruumi põrandapinna alune, aga sellisel juhul ei annaks firma oma tööle garantiid.

Klient sellega nõus polnud, kuna leidis, et Hausers Ehitus ei ole oma lepingulisi kohustusi kokkulepitu kohaselt täitnud ning peaks töö parandama nii, et kliendile sellega kahju ei kaasneks.

Järgmisena pakkus Hausers Ehitus kliendile kompensatsiooniks 300 eurot.

Klient esitas aga nõude, mis pakutud kompensatsioonist suurem: töö tuleb parandada nii, et garantii säilib ning hinda tuleb alandada rohkem kui kaupleja pakutud 300 eurot.

Klient rõhutas oma seletuses tarbijavaidluste komisjonile, et ei ole üheski etapis ehitajalt küsinud elektrilist põrandakütet paigaldada leiliruumi ning ka üheski dokumendis ei ole selgitatud, et elektriline põrandaküte paigaldataks leiliruumi. Ka joonistel on selgelt kirjeldatud, et põrandaküte tuleb vaid pesuruumi põrandale.

Seotud lood:

Kui klient oleks ise aru saanud, et leiliruumi põranda alla läheb küte, oleks ta selle tegevuse enda sõnul peatanud.

Hausers Ehitus OÜ: klient teadis, mida me teeme

Ehitaja leiab, et klient ei saanud aru sellest, et leppis ise kokku muudetud projektis, mis ehitaja poolt talle saadeti.

Ehitaja viitab sellele, et põrandakütte muudatus oli allkirjastatud joonisel näidatud punase joonega ning kliendi vastusest on näha, et ta sai joonisest aru. Ehitaja saatis enne muudatustega lepingutingimuste saatmist kliendile e-kirja, kus teavitas teda , et on küttekontuure ümber projekteeritud ning pesuruumi on märgitud lisaks ka elektriline põrandaküte.

Ehitaja arvates on joonisel selgelt ja arusaadavalt punase kontuuriga näidatud elektriline põrandaküte. Projektipõhiselt on rajatud ka vesipõrandaküte, mis on samuti ette nähtud ka saunaruumi. Kaupleja on seisukohal, et saunaruum on niiske ruum ning seal peab olema tagatud küte. Kaupleja leiab, et on eelnevalt kõik tööd kliendiga kooskõlastanud ja kui klient on dokumendid allkirjastanud siis eeldab ehitaja, et tööde tellija on neist ka aru saanud.

Tarbijavaidluste komisjoni otsus
Komisjon on seisukohal, et klient ja ehitaja on sõlminud kokkuleppe pesuruumi elektrilise põrandakütte paigaldamiseks, aga ei ole sõlminud kokkulepet leiliruumi elektrilise põrandakütte paigaldamiseks.

Poolte vahel ei ole vaidlust täiendavalt tehtud töö tasustamise üle, klient on tasunud kokkulepitud hinna. Arvestades asjaolu, et leiliruumi põrandapind on pea sama suur kui pesuruumi põrandapind, on õigustatud kliendi seisukoht, et täiendav põrandaküte tekitab talle täiendavat kulu ning kõige mõistlikum on seda lahendada ehitaja pakutud viisil ehk leiliruumi elektrilise põrandakütte eraldi väljalülitamisega.

Arvestades, et ehitaja on kliendile sellist võimalust ka pakkunud, asub komisjon seisukohale, et kliendi nõue, et ehitaja parandaks tehtud töö ja lülitaks leiliruumi elektrilise põrandakütte välja, on õigustatud.

Õigustatud aga ei ole ehitaja soov loobuda garantii andmisest tehtud tööle. Seaduse kohaselt vastutab firma töö lepingutingimustele mittevastavuse eest, mis ilmneb kahe aasta jooksul alates üleandmisest tarbijale.

Antud juhul on oluline märkida, et kaheaastane tähtaeg pesuruumi elektrilise põrandakütte kohta hakkab kulgema alates ehitaja poolt leiliruumi elektrilise põrandakütte eraldamisest pesuruumi elektrilisest põrandaküttest.

Lähtudes eeltoodust otsustas komisjon tarbija nõude rahuldada ja kohustada ehitajat eraldama leiliruumi elektriline põrandaküte pesuruumi elektrilisest põrandaküttest.
Saada vihje, foto või video!
Saada vihje
Jälgi meid sotsiaalmeedias