Euronicsist ostetud sülearvuti elas neli päeva, uue arvuti eluiga polnud kuigi pikem

 (60)
Euronics
Foto: Ilmar Saabas

Klient ostis Viljandi Euronicsi poest Aceri sülearvuti. Ostuhetkel maksis ta sissemaksu 60 eurot ning ülejäänu tasumiseks sõlmis järelmaksulepingu.

Arvutit sai kasutada vaid neli päeva, misjärel see end välja lülitas ega käivitunud uuesti.

Nädal hiljem tagastas klient arvuti Euronicsi poodi, kust see garantiiremonti toimetati. Kuu hiljem väljastati kliendile uus arvuti, mis pärast kuuajalist kasutamist samuti töötamast lakkas.

Euronics saatis arvuti volitatud hooldustöökotta, kus vahetati välja arvuti emaplaat, kuid kliendi poolt kirjeldatud vigu ei tuvastatud.

Tarbija juuresolekult ei suutnud ka Euronicsi töötaja arvutit käivitada. Klient esitas seetõttu Euronicsile soovi lepingust taganeda. Euronics vastas aga kliendile, et tootja poolt volitatud hooldustöökoda Simson Servicenet EE OÜ teostas arvutile diagnostika, mille käigus hooldustööle märgitud viga - arvuti ei käivitud, ei võta voolu sisse - ei avaldunud.

Seade olla käivitunud ja töötanud. Hoolduskeskus otsustas ennetavas korras siiski teostada emaplaadi vahetuse, mis nende kogemusele põhinedes võis olla tarbija poolt märgitud probleemi põhjuseks.

Konkreetne arvuti oli hoolduskeskuses esmakordselt ja esmase puuduse ilmnemisel oli Euronicsil õigus toodet remontida. Euronics juhtis kliendi tähelepanu sellele, et esialgselt ostetud arvuti osteti Euronicsi poolt tagasi ja uuele arvutile on väljastatud uus ostudokument.

Tarbijavaidluste komisjonile Euronics selgitusi kliendi kirjeldatud probleemide kohta ei andnud.

Tarbijavaidluste komisjoni otsus
Tarbijavaidluste komisjon tutvus tõenditega ja asus seisukohale, et avaldus tuleb rahuldada.

Seaduse kohaselt loetakse müüjat müügilepingut oluliselt rikkunuks muu hulgas ka siis kui asja parandamine või asendamine ebaõnnestub. Seaduse järgi võib lepingupool lepingust taganeda, kui teine lepingupool on lepingust tulenevat kohustust oluliselt rikkunud.

Asjakohane ei ole kaupleja väide, et kuna tarbija väljastati uus arvuti, siis sõlmiti automaatselt uus müügileping.

Komisjoni päringule vastas Euronics, et tarbija ei ole kauplejalt arvutit vastu võtnud. Ülaltoodust tulenevalt on komisjoni hinnangul täidetud nii formaalsed kui ka materiaalsed eeldused lepingust taganemiseks, mistõttu komisjon rahuldab tarbija avalduse.

Seega otsustas komisjon, et Euronics peab kliendile tagasi maksma sissemaksu summas 60 eurot ning tasutud osamaksed summas 331,75 eurot ja lepingu lõpetama.
Saada vihje, foto või video!
Saada vihje
Jälgi meid sotsiaalmeedias