Kentsakas juhtum: Telia keeldus kliendi veekindlat telefoni garantiikorras parandamast, kuna sel oli veekahjustus

 (122)
Telia pressikonverents
Foto: Madis Veltman

Tarbija ajas oma veekindlale telefonile vett peale, misjärel see töötamast lakkas. Telia vastas, et telefoni garantiikorras ei parandata.

Tarbijavaidluste komisjoni pöördus Telia klient, kes ostis nende poest veebruaris nutitelefoni iPhone X 64 GB hinnaga 749 eurot. Paljude muude omaduste hulgas on telefonile omistatud kaitseklass IP67, mille kohaselt on telefon tolmukindel ja kannatab kuni 1 m sügavusel vee all olemist 30 minutit.

Tarbija pöördus Telia poole 25. märtsil 2018 probleemiga, et tarbija oli ajanud veeklaasi ümber ja osa vett oli sattunud telefonile, mispeale telefon lülitas end välja. Uuesti sisselülitamise järel soovis telefon restore (taastamist), kuid pärast seda lakkas üldse töötamast. Kaupleja keeldus telefoni parandamast põhjusel, et telefonil olid veekahjustused. Tarbija palus varjatud puuduste tuvastamist tulenevalt sellest, et kaupleja müüb telefoni kui veekindlat seadet, aga tegelikkuses ei ole seade veekindel.

Aprillis sai aga tarbija vastuse, et antud telefonil ei ole võimalik tagantjärgi tuvastada varjatud puudusi. Mais pöördus tarbija uuesti Telia poole ning esitas nõude kas telefon välja vahetada või Tarbijalt tasu nõudmata parandada. Kaupleja vastas, et nad jäävad endiselt oma seisukoha juurde ja ei ole nõus telefoni välja vahetama ega parandama tarbijalt tasu nõudmata.

Kaupleja vastuväited

Kaupleja selgitab oma vastuses, et telefon saadetakse remondijuhtumi puhul tootja poolt volitatud hoolduskeskusesse ning konkreetne telefon saadeti Klaar OÜ-sse, kus tuvastati telefoni seest vedelikukahjustus ning andis vastuse, et tegemist ei ole garantiijuhtumiga. Vedelikukahjustus oli telefoni mittetoimimise põhjuseks.

Seotud lood:

Kaupleja on seisukohal, et asja juhusliku hävimise ja kahjustumise riisiko on Tarbijale üle läinud asja üleandmisega ning pärast asja üleandmist ostjale eeldatakse, et telefonile tekkinud kahjustus on tekitatud ostja poolt.

Kauplejal ei ole võimalik tagasiulatuvalt tuvastada, millises olukorras vedelikukahjustus tekkis ning seetõttu soovitas Kaupleja Tarbijal pöörduda mõne teise telefoni tootja volitatud hoolduskeskuse poole, et vaidlustada Klaar OÜ seisukoht. Kaupleja on seisukohal, et kui seade satub näiteks merevette (sool) või basseinivette (kloor ja teised kemikaalid) siis ei pruugi vedelikukindlus Kaupleja sõnul samadel tingimustel toimida. Seade on veekindel laboritingimustes ja destilleeritud vett kasutades.

Samuti võib vedelikukindlus kaduda, kui telefon võetakse kaasa sauna ning kaitse pritsmete, vee ja tolmu suhtes ei ole püsiv omadus ning tavakasutuse käigus võib kaitsevõime väheneda. Juba vedelikukahjustuse saanud telefoni puhul ei ole tagantjärgi võimalik tuvastada, millised olukorras vedelikukahjustus tekkis, st telefonile rakendunud tingimusi ei ole võimalik tagantjärgi kontrollida. Vastavalt tootja garantiitingimustele ei ole vedelikukahjustus garantiikorras parandatav. Kaupleja lähtub tootja volitatud eksperdi poolt antud hinnangule telefoni seisukorra kohta, et telefonil on niiskuskahjustus ja see on tekkinud ajal, mil seade oli Tarbija otseses valduses.

Seetõttu ei näe Kaupleja alust telefoni tasuta remondiks.

Tarbijavaidluste komisjon: tarbija avaldus rahuldada

Kaupleja reklaamis telefoni kui seadet, millele on omistatud kaitseklass IP67, mille esimene number tähistab seadme kindlust väikeste osakeste vastu skaalal 0 kuni 6 ja teine number tähistab skaalal 0 kuni 8 seadme korpuse vee taluvust. Seega näitab tähis IP67, et telefon on täiesti tolmukindel (6) ja kannatab kuni 1 meetri sügavusel vee all olemist 30 minuti jooksul (7).

Tulenevalt seadusest vastutab tarbijalemüügi puhul müüja asja lepingutingimustele mittevastavuse eest, mis ilmneb kahe aasta jooksul asja üleandmisest ostjale. Tarbijalemüügi puhul eeldatakse, et esimese kuue kuu jooksul asja ostjale üleandmise päevast ilmnenud lepingutingimustele mittevastavus oli olemas asja üleandmise ajal, kui selline eeldus ei ole vastuolus asja või puuduse olemusega. On eluliselt usutav Tarbija väide, et tal läks veeklaas ümber ja osa veest sattus telefonile. Tarbija kirjelduse kohaselt toimunud vee sattumine telefonile ei saa kaupleja poolt telefonil 3 reklaamitud omaduse (kaitseklass IP67, võime taluda vett 30 minutit 1 meetri sügavusel) olemasolul telefonile mingit kahjustust tekitada.

Saada vihje, foto või video!
Saada vihje
Jälgi meid sotsiaalmeedias