Kümnegrammise kullast klotsersõrmuse tellinud mees sai vastu pükse: sõrmust pole ja hinnalist materjali ka ei tagastata

 (20)
Foto on illustreeriv
Foto on illustreerivVida Press

Eelmisel suvel kullaärilt meeste klotsersõrmuse tellinud ja kullassepale tööde valmistamiseks ligi kümne grammi ulatuses kuldehteid andnud klient ootab seni sõrmust, mis ilmselt jääbki valmimata. Juveelifirma päringutele ei vasta ning pole ka töö valmistamiseks antud kuldehteid kliendile tagastanud.

Eelmise aasta suvel tellis kullaäri Dunstan Gold OÜ klient poelt meeste klotsersõrmuse. Sõrmuse valmistamiseks palus klient kasutada enda materjali ning andis Dunstan Goldile kullast ehteid kogukaaluga 9,34 grammi.

Pärast korduvat meeldetuletamist ei ole Tallinnas Lasnamäel asuv Dunstan Gold suutnud tänaseni klotserit valmis teha, ehkki klient on nende poole mitmel korral pöördunud ja tööd meelde tuletanud.

Meeste kuldklotsersõrmus tuli teha kollasest ja valgest kullast ning kaunistuseks oli ette nähtud kolm väikest briljanti. Klotsersõrmuse valmistamiseks andis klient kullaärile üle ühe käeketi ja neli naiste sõrmust ning töö teostamise tähtajaks oli määratud 3 kuud.

Tänaseks on klient loobunud lootmast, et sõrmus ühel hetkel valmis saab ning taotles tarbijakaitseameti kaudu, et kullaärile üle antud käekett ja neli sõrmust talle tagastataks. Kaupleja pole aga tema nõudmistele reageerinud.

Tarbijakaitseameti otsus
Komisjon, olles uurinud asja materjale ja tõendeid ning ära kuulates Tarbija väiteid, leiab, et tarbija avaldus tuleb rahuldada alljärgnevatel põhjendustel.

Tõendite kohaselt oli poolte vahel töövõtulepingust tulenev õigussuhe ning tegemist on tarbijatöövõtulepinguga. Kui töövõtulepingu esemeks on asja valmistamine, muutmine või muu tulemuse saavutamine, mida on võimalik üle anda, tuleb see tellijale üle anda. Kui pooled ei ole tarbijatöövõtulepingu puhul töövõtulepingu eseme üleandmise aega kindlaks määranud, peab töövõtja eseme üleandmise kohustuse täitma viivitamata, kuid mitte hiljem kui 30 päeva möödumisel lepingu sõlmimisest. Leping on sõlmitud 28.08.2015. Tarbija väidetel olid pooled kokku leppinud lepingu täitmise tähtajas, milleks on 3 kuud. Arvekviitung ei sisalda lepingu täitmise kuupäeva, ent lepingu täitmise tähtaeg ilmselgelt möödunud. 22.07.2016 pretensioonis määras tarbija kauplejale töö täitmiseks ajaks 15.08.2016, mida kaupleja ei täitnud. Kaupleja ei ole tarbijakaitseametile vastanud.

Esitatud tõenditest ilmneb, et 28.08.2015 võttis kaupleja tarbijalt vastu tellimuse kullast meeste klotsersõrmuse valmistamiseks, kooskõlastades tarbijaga sõrmuse kujunduse. 28.08.2015 arvekviitungi kohaselt andis tarbija kauplejale üle kullast esemeid koguses 9,34 grammi.

Kaupleja ei ole tarbijatöövõtulepingut täitnud ega tarbijale tellitud tööd üle andnud. Samuti ei ole tarbijale tagastatud tema poolt üle antud kuldesemeid. Tarbija on õigustatud nõudma töö
täitmist. Seega tuleb kauplejale määrata töö üleandmise tähtajaks 30 päeva tarbijakaitsekomisjoni otsuse kättetoimetamisest.

Tarbija taotleb töö mittetäitmise korral kaupleja kohustamist tagastama talle antud kuldehted. Tarbijal tekib õigus lepingust taganeda ja nõuda talle kuuluvate esemete tagastamist kaupleja poolt.

Seega, kui komisjoni otsuses määratud tähtaja jooksul tööd üle ei anta, siis tuleb kauplejal tarbijale tagastada viimase poolt üle antud kuldesemed samal kujul nagu need olid kauplejale üle antud. Tagastamise tähtajaks tuleb määrata töö täitmiseks antud viimane päev.
Saada vihje, foto või video!
Saada vihje
Jälgi meid sotsiaalmeedias