Mööblipood määris kliendile pähe sulepatjadega diivani


Foto on illustreeriv
Foto on illustreerivVida Press

Mööblipoest Zip.ee diivani tellinud kliendile müüdi maha sulepatjadega diivan, mis kaotas vähem kui aasta pärast oma vormi. Diivani ostja pöördus tarbijakaitseameti poole, et pood valmistaks enda kulul uued padjad või maksaks tasutud raha tagasi.

Zip.ee mööblipoe klient tellis 2015. aasta detsembris diivani Anna 3N, mis maksis 1446,46 eurot. Diivani sai ta kätte paari kuu pärast, ent juba aasta möödudes kaotasid istmepadjad oma vormi.

Asja uurides selgus, et istmepatjade täitematerjaliks olid vedrud ja suled, ehkki tellimuse järgi oleksid padjad pidanud sulgede asemel sisaldama porolooni.

Diivani omanik palus poelt raha tagastamist, ent selle peale pakkus pood, et valmistab uued istmepadjad ja katted omahhinnaga 250 eurot, millest tarbija tasuks pool.

Klient sellega ei nõustunud ning pöördus tarbijavaidluste komisjoni poole.

Poe vastuväide tarbijapoolsetele nõudmistele on, et klient teavitas kauplust valedest diivanipatjadest peaaegu aasta pärast diivani soetamist ning kuna diivan on olnud pikka aega kasutuses, ei olegi see enam algses vormis.

Ekspertarvamus kinnitab, et istmepatjade polsterdus ei vasta tellimuses märgitule ning mittevastavus on varjatud iseloomuga, mis tuli ilmseks ekspluatatsiooni käigus.

Tarbijavaidluste komisjoni otsus
Tarbija nõuab diivani istmepatjade asendamist ning komisjoni hinnangul on see nõue põhjendatud ja tarbija avaldus tuleb rahuldada. Kaupleja ja tarbija sõlmisid tarbijalemüügilepingu. Ostjale üleantav asi peab vastama lepingutingimustele, eelkõige koguse, kvaliteedi, liigi, kirjelduse ja pakendi osas. Kui asi ei vasta epingutingimustele, võib ostja nõuda müüjalt asja parandamist või asendamist. Viidatud sätetest järelduvalt saab tarbija nõuda toode asendamist siis, kui kaupleja on oma lepingulisi kohustusi rikkunud.

Poolte vahelise lepingu esemeks on diivan ning 05.12.2015 tellimusel nr JL0000003395 on toote kirjelduses märgitud täitematerjaliks vedru + poroloon. Nora Kasemaa Ekspertiisibüroo 22.03.2017 konsultatsioonina vormistatud ekspertarvamusega on tõendatud, et kaupleja poolt tarbijale üleantud diivani istmepatjade materjalideks on vedru + sulg. Seega ei vasta tarbijale müüdud diivan lepingutingimustele ning tegemist on müüjapoolse lepingu rikkumisega VÕS § 217 lg 1 tähenduses, mis annab tarbijale õiguse nõuda toote asendamist. Kaupleja lepingurikkumisele sisuliselt vastu ei vaidle, kuid on seisukohal, et diivanipatjade asendamise kulud peavad pooled kandma võrdsetes osades. Kaupleja see seisukoht on ekslik ega tugine seadusele. Kui kaupleja asendab lepingutingimustele mittevastava asja, on tal õigus nõuda tarbijalt puudusega toote, so käesoleval juhul vedru + sulg täitematerjaliga istmepatjade tagastamist, kuid asja parandamisega või asja asendamisega seotud kulud kannab müüja.

Komisjon ei jaga kaupleja arvamust, et tarbija ei teatanud asja lepingutingimustele mittevastavusest õigel ajal. Tarbijalemüügi puhul vastutab müüja asja lepingutingimustele mittevastavuse eest, mis ilmneb kahe aasta jooksul asja üleandmisest ostjale. Tarbijalemüügi puhul peab tarbija teatama asja lepingutingimustele mittevastavusest müüjale kahe kuu jooksul pärast seda, kui ta sai mittevastavusest teada. Komisjonile pole esitatud tõendeid, mille põhjal saaks väita, et tarbija on neid tähtaegu rikkunud. Tarbija taotleb ekspertarvamuse eest OÜ Nora Kasemaa Ekspertiisibüroo arve alusel tasutud 60 euro hüvitamist. Komisjon leiab, et tarbija see nõue on samuti põhjendatud. Ekspert kinnitab tarbija väidet, et istmepatjade faktiliseks materjaliks oli vedru+sulg, mitte vedru+poroloon+sulg, nagu jätkuvalt väidab kaupleja. Samuti kinnitab ekspert, et mittevastavus on varjatud iseloomuga, mis ilmnes alles ekspluatatsiooni käigus. Ekspertiisitasu näol on tegemist tarbija kahjuga, mida ta kandis selleks, et tõendada kaupleja poolt müügilepingu rikkumist ja mis kuulub tarbijale hüvitamisele.
Saada vihje, foto või video!
Saada vihje
Jälgi meid sotsiaalmeedias