Müügiplatsilt ostetud auto muutus lühikese ajaga sõidukõlbmatuks rondiks. Diagnostikas selgus tõde: müüja oli veateated ära kustutanud

 (149)
Autojärelmaks24
Autojärelmaks24Foto: Andres Putting

DPK Investi pettustel pole otsa ega äärt. Seekord sai tarbijale müüdud sõiduk, millel olid ära kustutatud veateated. Klient pöördus tarbijavaidluste komisjoni.

Tarbija ostis juuli keskpaiku kauplejalt DPK Invest (teise nimega Autojärelmaks24 või ALM Invest) 2010. aasta sõiduki Toyota Avensis, hinnaga 4990 eurot. Kui tarbija oli sõidukiga läbinud 1300 km, hakkas armatuurlaual mootorituli põlema. Tarbija tellis sõiduki diagnostika, selgus, et sõidukil olid veakoodid maha võetud.

ELKE Rakvere AS vaatas sõiduki puudused üle ning koostas parandustööde pakkumise summas 1493,87 eurot. Tarbija teavitas ilmnenud rikkest kauplejat, kuid viimane ei vastanud tarbijale.

Kaupleja ei andnud tarbijale müügilepingu sõlmimisel kätte ühte lepingu eksemplari, tarbija sai Maanteeametist kätte müügilepingu ja tutvus selle tingimustega lähemalt. Lepingu sõlmimisel teatas kaupleja ainult ühest defektist summuti tihend oli läbi,tarbija parandas selle. Kuid kaupleja ei teatanud, et arvuti diagnostikaga on auto veakoodid maha võetud. Kuigi lepingus on märgitud, et tarbija vaatas kohapeal sõiduki põhjalikult üle, siis muudatuste tõttu hoiatustuled ei põlenud ning tarbija ei saanud ülevaatamise ajal tavapärases korras vea olemasolus veenduda. Sõiduk on sõidukõlbmatu.

Tarbija leiab, et kaupleja on olulistest asjaoludest vaikimisega põhjustanud tarbijale kahju vajamineva parandustöö tegemisega kaasneva kulu ulatuses, Tarbija nõuab kauplejalt kahjusumma 1493,87 euro osalist hüvitamist. Tarbija soovib saada kauplejalt kahju hüvitamisena 700 eurot.

Seotud lood:

Kaupleja vastuväited:

Kaupleja ei saatnud komisjoni sekretariaadile tarbija avalduse kohta arvamust.

Tarbijavaidluste komisjon: tarbija avaldus rahuldada

Lühiajalise kasutamise käigus ilmnesid uued puudused, millistest kaupleja müügilepingu rikkumisena tarbijat ostueelselt ei teavitanud. Arvestades, et sõidukit oli manipuleeritud ja veakoodid maha võetud, ei vastanud sõiduk lepingutingimustele. Tarbijal kaasneb sõiduki lepingutingimustelevastavusse viimisega kahju summas 1493,87 eurot, millist tarbijal ei oleks vaja olnud kanda, kui kaupleja oleks ostueelselt tarbijale edastanud veakoodid mahavõtmise kohta teabe.

Olulise teabe edastamata jätmisega rikkus kaupleja müügilepingut ning ta pidi oma rikkumise tagajärjena tarbijal kahju tekkimist ette nägema. Komisjon tuvastas kaupleja müügilepingu rikkumise ja tarbijal tekkiva kahju vahel põhjusliku seose.

Saada vihje, foto või video!
Saada vihje
Jälgi meid sotsiaalmeedias