Nutipoest ostetud veekindel telefon lakkas järsku töötamast. Müüja õigustus, et raha mitte tagasi maksta: klient ajas sellele vett peale

 (51)
iPhone 7
iPhone 7Foto: Madis Veltman

Tarbijavaidluste komisjoni pöördundu kliendil oli mure: kasutatud telefon lakkas töötamast, et kaupleja polnud nõus raha selle eest tagastama.

Tarbija avalduse kohaselt ostista kaupleja e-kaupluse www.plazamobiil.ee kaudu 1. veebruaril 2018 kasutatud mobiiltelefoni iPhone 7 maksumusega 449€. Tarbija sai telefoni kätte 3. veebruaril 2018. Kaupleja hinnangul oli seade väga heas korras, kuid tarbija väitel töötas telefon enamasti korrektselt vaid 5 kuud.

19. juulil 2018 teatas tarbija kauplejale, et telefon kuumenes üle ja annab ka vastava veateate. Tarbija lülitas telefoni koheselt välja, kuid pärast seda uuesti sisse lülitada enam võimalik ei olnud. Tarbija saatis telefoni puuduse tuvastamiseks kauplejale.

24. juulil 2018 teatas kaupleja, et telefonil esineb riistavaraline veateade. Kaupleja oli seisukohal, et seadme viga on tekkinud sellesse sattunud vedeliku tõttu. Kaupleja keeldus seadet tasuta remontimast ning pakkus tarbijale võimalust telefon tasu eest välja vahetada või remontida tarbija kulul. Tarbija teatas kauplejale, et ei ole tema hinnanguga telefoni puuduste osas nõus. Tarbija kasutuses olles ei ole telefon vedelikega kokku puutunud ning tarbija oli seisukohal, et tegemist on puudusega seadmega või on vedelikukahjustus põhjustatud kaupleja enda poolt.

Tarbija juhtis kaupleja tähelepanu ka asjaolule, et tegemist on vee- ja tolmukindla telefoni mudeliga. Tarbija palus kauplejal telefonil esinevad puudused kõrvaldada või asendada olemasolev telefon uuega ning juhul kui see ei peaks võimalik olema, soovis tarbija telefoni eest tasutud hinna tagastamist. Kaupleja saatis telefoni tarbija palvel ekspertiisi.

Seotud lood:

26. juuli 2018 remonttööde lehel sisalduva info kohaselt on seadmel tuvastatud vedelikukahjustus. Tegemist ei ole tootmisdefektiga ning sellest tingituna on toote garantii lõppenud. Tarbija ekspertiisi seisukohaga ei nõustunud ning leiab, et telefonil esinevat vedelikukahjustust ei ole põhjustanud tema. Kui telefonil vastav kahjustus ka ilmneb, siis võib tarbija hinnangul olla selle põhjuseks telefoni ülekuumenemine või mõne muu mehhanismi leke.

Tarbija leiab, et kaupleja poolt saadetud fotodel on näha, et vedelikuga sarnane plekk on saanud alguse seadme seest, mitte ei ole tekkinud välise vedeliku telefoni sisse imbumisest. Ekspertiisi töölehelt on näha, et on teostatud telefoni testimine, aga töölehelt ei kajastu täpsemalt, milles seisneb telefoni puudus ning kuidas on vedelik telefoni sattunud või mis vedelikuga on tegemist. Tarbijale teadaoleva info kohaselt on konkreetsele telefonimudelile paigaldatud andurid, mis peaksid võimaldama täpselt kindlaks määrata, kust on edelikukahjustus alguse saanud. Selle kohta pole aga telefoni remonttööde aktis infot.

Ekspertiisi läbiviija on selgitanud, et tegemist on teatud piirini niiskuskindla telefoniga, mille konkreetne niiskuskindlus sõltub vedelikuga kokkupuute kestvusest ja ka näiteks sellest, kui sügaval vees on telefon olnud. Samuti on ekspertiisi teostaja selgitanud, et ta ei teosta ekspertiisi, milles tuvastatakse, milline vedelik, millal ja kuidas seadmesse sattus.

Tarbija on seisukohal, et müüja on oma lepingulisi kohustusi rikkunud ning soovib, et kaupleja tagastaks talle lepingu alusel tasutud 449€ või alternatiivselt, et seade asendataks töökorras seadmega.

Kaupleja vastuväited

Kaupleja ei ole nõus tarbija nõudeid rahuldama, kuna on seisukohal, et seadme seisukord ei vasta garantii tingimustele ning kaupleja müüjana ei ole oma lepingulisi kohustusi rikkunud.

Tarbijavaidluste komisjoni otsus: tarbija avaldus rahuldada

Tarbija on pöördunud kaupleja poole, et kaupleja kõrvaldaks telefonil esinevad puudused, st ta on sisuliselt esitanud kauplejale VÕS § 222 lg-s 1 sätestatud asja parandamise nõude. Kaupleja seda nõuet rahuldanud ei ole, kuigi vastava nõude esitamise õigus tarbijal oli. Seetõttu on kaupleja oma lepingulisi kohustusi tarbija ees oluliselt rikkunud VÕS § 223 lg 1 tähenduses. Nimetatud sätte kohaselt loetakse müüja müügilepingut oluliselt rikkunuks muuhulgas ka siis, kui müüja keeldub õigustamatult asja parandamast. Käesolevas asjas on müüja puuduste kõrvaldamisest keeldunud.

Tarbija on lepingust taganemise avalduse kauplejale teinud hiljemalt Tarbijavaidluste komisjonile esitatud avalduses ning kaupleja on vastava avalduse ka kätte saanud. Seega on täidetud kõik lepingust taganemise eeldused ning tarbija on lepingust kehtivalt taganenud. VÕS § 189 lg 1 kohaselt võib lepingust taganemise korral kumbki lepingupool nõuda tema poolt lepingu alusel üleantu tagastamist. Tarbijal on õigus nõuda kauplejalt mobiiltelefoni eest tasutud 449€ tagastamist.

Saada vihje, foto või video!
Saada vihje
Jälgi meid sotsiaalmeedias