Parandusse saadetud hirmkallist sõrmusest tehti hoopis odav koopia. Kullassepp tunnistas: lõhkusin sõrmuse ära

 (88)
Perekonnaseisuamet saab registreerida abielu
Foto: Priit Simson

Kuna tarbija kaebus jäi vastuseta, pöördus klient tarbijavaidluste komisjoni.

Tarbija andis märtsis kauplejale Dunstan Gold parandamiseks valgest kullast topaasiga ja teemantidega sõrmuse. Sõrmusel oli kivi välja kukkunud ja vaja oli teha juurde üks küünis.

Väidetavalt nõustus kaupleja alguses töö tegema 25 euro eest, kuid helistas hiljem tagasi ja ütles, et vaja on vahetada kõik 4 küünist ning töö läheb maksma 80 eurot. Tarbija nõustus kaupleja ettepanekuga.

Kahe-kolme nädala pärast kaupleja teavitas tarbijat telefoni teel, et põletas teemandid maha, kuid lubas osta nende asemele uued. Kaupleja väljastas arvemüügitšeki märkega, et kohustub tagastama sõrmuse valmiskujul. Väidetavalt helistas kaupleja mõne aja pärast uuesti ja teatas, et lõhkus topaasi, kuid lubas osta uue kivi.

Tarbija sõnul lõhkus kaupleja sõrmuse ära - uus kivi ei vastanud originaalile, täielikult puudus teemantide kaunistus, valge kulla asemel oli tundmatu metall. Tarbija soovis sõrmuse ostusumma 1300 euro tagastamist. Kaupleja tarbija nõudeavaldusele ega tarbijavaidluste komisjonile ei vastanud.

Tarbijavaidluste komisjon: tarbija avaldus rahuldada

Tarbija tellis kauplejalt sõrmuse ühe küünise asendamise. Töö käigus leidis kaupleja, et on dtarvis vahetada kõik neli küünist. Töö käigus rikkus kaupleja sõrmusel olevad teemandid ning topaasi. Kaupleja püüdis ebaõnnestunult sõrmust parandada. Välisel vaatusel ilmnes, et sõrmus polnud komplekteeritud ning rikutud topaasi asenduseks paigaldatud topaas ei sarnanenud värvilt ega kujult originaalile.

VÕS § 647 lg 1 kohaselt loetakse töövõtja töövõtulepingut oluliselt rikkunuks muu hulgas siis, kui töö parandamine või uue töö tegemine ei ole võimalik või ebaõnnestub või kui töövõtja õigustamatult keeldub tööd parandamaks või uut tööd tegemast või ei tee seda mõistliku aja jooksul pärast talle lepingutingimustele mittevastavusest teatamist. Sama paragrahvi lõike 3 kohaselt ei pea tellija määrama töövõtjale täitmiseks käesoleva seaduse §-s 114 nimetatud täiendavat tähtaega ning võib muu hulgas lepingust taganeda. Komisjoni hinnangul on kaupleja rikkunud sõrmuse sellisel määral, et taastamine ei ole enam võimalik, mistõttu on lepingust taganemine igati põhjendatud.

Saada vihje, foto või video!
Saada vihje
Jälgi meid sotsiaalmeedias