Pesumasin paigaldati selliselt, et sinna ei saanud panna isegi pesupulbrit. Paigaldusfirma keeldus viga tunnistamast

 (23)
Samsung Forum 2015
Foto: Tanel Meos

Valesti paigaldatud pesumasin ja mööbli projekteerimine ei olnud piisav, et firma omal kulul tööd uuesti teeks.

Sügisel pöördus tarbijavaidluste komisjoni klient, kellel oli mure firmaga, mis valmistab ja müüb köögimööblit, nimeks Köögiart. Klient oli neilt tellinud köögimööbli valmistamise (sh joonised, objekti mõõdistamine) ja paigaldamise. Samuti tellis ta neilt pesumasina, hinnaks 302,4 eurot.

Pärast paigaldust ilmnes, et pesumasin on paigaldatud selliselt, et juurdepääs pesupulbri konteinerile on piiratud, mistõttu ei saa seadet eesmärgipäraselt kasutada. Tarbija pöördus kaupleja poole sooviga vahetada pesumasin teise mudeli vastu ja teha pesumasina kapp ümber. Pooled jõudsid kokkuleppele pesumasina asendamises integreeritava masinaga tarbija poolse, aga kapi asendamisega pood ei nõustunud.

Kaupleja oli nõus asendama kapi 238,48 euro eest. Tarbija leidis, et kaupleja on kohustatud kapi asendamisega seotud tööd tegema omal kulul, kuna köögimööbli projekteerimisel kaupleja teadis, milline köögitehnika sinna tuleb. Klient leidis, et Köögiart kui köögi projekteerija pidi ette nägema ja tarbijat teavitama, et tarbija valitud pesumasin tellitud kööki ei sobi.

Köögiart väitis komisjonis, et klient valis tehnika ise ja tihtipeale valitaksegi mitteintegreeritavad masinad, sest need on odavamad. Nad olid nõus vahetama mitteintegreeritava masina integreeritava vastu ja tasuma transpordikulud. Kliendil oli vaja tasuda masinate hinna vahe ja uued mööblidetailid kinnitada. Tarbija ei nõustunud aga kummagi lahendusega, väitis Köögiart.

Seotud lood:

Tarbijavaidluste komisjoni otsus: avaldus rahuladada

Seaduse järgi tarbijatöövõtu puhul vastutab töövõtja töö lepingutingimustele mittevastavuse eest, mis ilmneb kahe aasta jooksul, alates töö üleandmisest tarbijale. Tarbijatöövõtu puhul eeldatakse, et kuue kuu jooksul töö tarbijale üleandmise päevast ilmnenud lepingutingimustele mittevastavus oli olemas töö üleandmise ajal, kui selline eeldus ei ole vastuolus töö või puuduse olemusega.

Asja materjalidest nähtub, et tarbija esitas kauplejale pretensiooni ajal, mil oli möödunud vähem kui kuus kuud. Seetõttu on töö nõuetele vastavuse tõendamise kohustus kauplejal.

Komisjonile esitatud tõenditest ei nähtu, et kaupleja oleks teavitanud tarbijat sellest, et valitud pesumasina paigaldamisel võib esineda selle kasutamisel probleeme. Kaupleja kui oma ala
professionaal peab teadma, kuidas sobib valitud tehnika mööbliga kokku. Seetõttu vastutab kaupleja töö lepingutingimustele mittevastavuse eest.

Eeltoodust tulenevalt on kauplejal kohustus viia töö lepingutingimustele vastavusse omal kulul selliselt, et tarbijal oleks võimalik pesumasina sihtotstarbeline kasutamine ilma takistusteta.

Saada vihje, foto või video!
Saada vihje
Jälgi meid sotsiaalmeedias