Pood süüdistas klienti blenderi otstarbepärases kasutamises

 (25)
Foto on illustreeriv
Foto on illustreerivVida Press

E-poe Kaup24.ee klient saatis poele tagasi mõranenud klaasiga blenderi, mis läks katki pärast jäätükkide purustamist. Poe sõnul kasutas klient blenderis liiga suuri jäätükke ja oli toote purunemises ise süüdi.

Kaup24.ee e-poodi haldava ettevõtte DLB Trading klient ostis eelmise aasta lõpus poest blenderi. Ostja sõnul oli üheks põhjuseks, miks antud mudel valitud sai, fakt, et sellega sai kirjelduse järgi ka jääd purustada. Nädal pärast masina ostu, kui klient otsustas jää purustamise funktsiooni proovida, andis aga masina kann järele ning klaasist anumasse tekkis pragu.

Tarbija saatis pragunenud kannuga blenderi kohe poele tagasi, mille peale pood teatas, et blenderi remont maksab 24 eurot. Kaupluse sõnul oli blenderis kasutatud liiga suuri jäätükke, mis põhjustas kannu purunemise ja seetõttu peab tarbija blenderi parandamise ise kinni maksma.

Kliendi seisukoht on, et kuna seadme kirjelduse kohaselt on see ette nähtud muu hulgas jää purustamiseks, siis on tegemist puudusega tootega ning pood peaks seadme asendama töötava masinaga.

Poe sõnul puudus tarbijal õigus nõuda seadme asendamist. Kauplus lasi mõraga toote üle vaadata ka teeninduskeskusel ning keskuse hinnang oli, et kahjustuse iseloom viitab toote mittekohasele kasutamisele.

Kuna pood keeldus toote tasuta asendamisest, pöördus klient tarbijavaidluste komisjoni poole.

Tarbijavaidluste komisjoni otsus
Komisjon tutvus asjas esitatud kirjalike poolte seisukohtade ja tõenditega. Kaupleja ja tarbija vahel on sõlmitud sidevahendi abil tarbijalemüügileping. Selleks, et tarbija saaks nimetatud lepingust tulenevalt nõuda müügilepingu eseme asendamist, peab kaupleja olema oma lepingulisi kohustusi rikkunud. Käesolevas asjas on tarbija asunud seisukohale, et talle müüdud seade ei vasta lepingutingimustele, kuna selle kasutusjuhendi kohaselt on tootel jääpurustusfunktsioon, kuid blenderi klaaskann purunes siiski jää purustamise käigus.

Seega on võimalik, et tegemist võib olla müüjapoolse lepingu rikkumisega. Selle sätte kohaselt ei vasta müügilepingu ese lepingu tingimustele, kui tarbijalemüügi korral ei ole sellel seda liiki asjadele tavaliselt omast kvaliteeti, mida ostja võis mõistlikult eeldada, lähtudes asja olemusest ja arvestades asja müüja, tootja, varasema müüja või muu vahendaja poolt asja teatud omaduste suhtes avalikult tehtud avaldusi, eelkõige asja reklaamimisel või etikettidel.

Tarbija on asunud seisukohale, et kuna toote kasutusjuhend lubas seda kasutada jää purustamiseks ning selle toimingu käigus klaaskann purunes, ei vastanud seade lepingu tingimustele. Komisjon asub käesolevas asjas seisukohale, et kaupleja on tarbijale üle andnud lepingutingimustele mittevastava eseme. Nagu ilmneb toote kasutusjuhendist, on see ette nähtud mh jää purustamiseks. Seejuures ei sea kasutusjuhend muid piiranguid kasutatavale jääle kui, et selle kaal ei tohi ületada 350 grammi. Tarbija on toodet kasutanud jää purustamiseks ning ka kaupleja on asunud seisukohale, et blenderi kahjustus võis tekkida jää purustamise käigus. Tarbija lähtus seega seadme tavapärasest kasutusviisist ning tootel tekkinud puudus viitab kauplejapoolsele lepingu rikkumisele. Eelnevast lähtuvalt on komisjon seisukohal, et tarbija avaldus tuleb rahuldada.
Saada vihje, foto või video!
Saada vihje
Jälgi meid sotsiaalmeedias