Prügivedaja muutis salaja pärast lepingu sõlmimist hinnakirja ja hakkas sisse nõudma lisatasu

 (43)
Ehituspraht
EhitusprahtFoto: Andres Putting

Firmalt nimega OÜ Reform Financial prügikonteineritellinud klient üllatus, kus järsku hakati talt nõudma ligi 500-eurost lisatasu prahi ülekaalu eest. Et õiglus jalule seada, pöördus ta tarbijavaidluste komisjoni.

Ülalnimetatud firmalt tellis klient pärast abihoone lammutamist prügikonteineri, selle paigalduse teenuse, kolm päeva renti, äraveo ning prahi utiliseerimise. Kuid kui praht oli juba konteinerisse veetud, teavitas prügivedaja, et kliendil on vaja tasuda ka 468,79 eurot prahi ülekaalu eest.

Klient aga selle tasumisega ei nõustnud. "Tarbija kontrollis teenuse tellimise ja lisaarve esitamise päeval kaupleja müügitingimusi ning tuvastas, et tingimused ei sisaldanud klauslit lisatasu prügi ülekaalu kohta," kirjeldab tarbijavaidluste komisjon juhtunut.

Tarbija rõhutas, et kui ta oleks teadlik olnud lammutusprahi ülekaalu lisatasu tariifidest, siis poleks ilmselt abihoonet lammutanud ning kauplejalt teenust tellinud. "Kaupleja on lisanud müügitingimustesse klausli lisatasu prügi ülekaalu kohta tagantjärele," väitis ta tarbijavaidluste komisjonile.

Prügivedaja tõi välja aga komisjonis järgmised argumendid: Kaupleja hinnangul ei anna asjaolu, et müügitingimused ei sisaldanud mõistet "ülekaal" tarbijale alust keelduda arve tasumisest. Kaupleja selgituste kohaselt eelnevalt kehtinud müügitingimustes oli fikseeritud, et hinnad koosnevad erinevatest komponentidest. Samuti oli kaupleja väitel müügitingimustes märgitud, et konteineri tühjenduse hinnad sõltuvad jäätmete liigist ja konteinerite mahust. Kaupleja on korduvalt rõhutanud, et kaupleja osutab vaid transporditeenust ning tühjenduse hinnad ei sõltu kauplejast. '

Seotud lood:

Samas tunnistas firma, et muutis lepingutingimusi pärast lepingu sõlmimist.

Tarbijavaidluste komisjoni otsus: tarbija kaebus rahuldada

Poolte vahel on sõlmitud töövõtuleping. Kaupleja nõudis 100% ettemaksu, seega oli lepingu hind fikseeritud. Lepingus puudus kokkulepe selle kohta, et hind võib mingil tingimusel suureneda.

Kaupleja tunnistab, et muutis tüüptingimusi pärast tarbijaga lepingu sõlmimist. Ühepoolselt ei saa lepingut muuta, see muudatus ei kehti poolte lepingu suhtes, mis oli sõlmitud enne tüüptingimuste muutmist.

Eeltoodust tulenevalt on kaupleja poolt tarbijale esitatud nõue 468,79 euro saamiseks täiesti alusetu ja tarbijal puudub selle summa tasumise kohustus.

Saada vihje, foto või video!
Saada vihje
Jälgi meid sotsiaalmeedias