Prügivedaja nõudis alusetult inkassofirma kaudu raha sisse

 (17)
6RS03OCT08X05.jpg
Foto: Rene Suurkaev

Tarbijavaidluste komisjoni pöördus klient, kes müüs oma maja maha, lõpetas lepingu prügifirmaga, kuid sai mõned kuud hiljem võla sissenõude kohta teate inkassofirmalt. Nõude kohaselt oli endine majaomanik prügiteenuse eest, mille toimumist inkassofirma polnud võimeline tõendama, raha maksmata jätnud.

Selle aasta algul, 27. jaanuaril saatis tarbija AS Eesti Keskkonnateenustele avalduse, milles soovis seoses maja müügiga lõpetada sõlmitud prügivedamisleping.

Leping lõpetati 6. märtsil, millest sai tarbija ka teate e-posti aadressile. Et viibinud lepingu lõpuga oleks kaasnenud mingeid maksmatajäämisi või võlgnevusi, AS Eesti Keskkonnateenused ei teatanud.

21. aprillil sai aga tarbija võlanõude OÜ Julianus Inkasso käest, milles nõuti 24,32 euro tasumist.

4. mail pöördus tarbija Eesti Keskkonnateenuste poole järelepärimisega, miks ei ole teda informeeritud võlgnevuse olemasolust. Eesti Keskkonnateenused AS ei pöördunud tarbija poole ei telefoni teel, e-posti ega SMS sõnumi kaudu. Eesti Keskkonnateenused AS ei ole saatnud ühtegi kirja endisele ega ka uuele registrijärgsele aadressile. Esmakordselt sai tarbija väidetavast võlgnevusest teada seega Julianus Inkasso kaudu.

Tarbija palus Eesti Keskkonnateenustel edastada tõendusmaterjal selle kohta, et teenus, mille eest Julianus Inkasso tasu nõuab, tegelikult ka osutati. 22. mail edastas Eesti Keskkonnateenused esmakordselt tarbijale arve summas 4,27 euri justkui 01.01.2017-31.01.2017 osutatud teenuste eest, kuid ignoreeris palvet esitada tõendusmaterjal selle kohta, et teenus, mille kohta arve esitati, tegelikult osutati.

Seotud lood:

Teadaolevalt ei osutanud Eesti Keskkonnateenused jaanuarikuus kliendi endisel aadressil ühtegi teenust. Esmakordselt kliendini 22. mail jõudnud arve ei tõenda aga teenuse osutamist.

Prügifirma: tarbija nõue on alusetu

Eesti Keskkonnateenused ei tunnista nõuet. Prügifirma on seisukohal, et lepingu lõpetamine ei vabasta tarbijat kohustusest tasuda kauplejale lepingu alusel osutatud teenuste eest tasu. Kaupleja viitab poolte vahel sõlmitud lepingu, mille kohaselt osutatud teenuse eest esitatud arve tuleb tasuda 20 päeva jooksul alates arve väljastamisest.

Kaupleja selgitab, et jaanuarikuus osutatud teenuse eest saadeti arve 6. veebruaril e-posti aadressile. Kaupleja täpsustab, et saatis eelnimetatud e-posti aadressile 1. märtsil ka meeldetuletuskirja. Prügifirma kinnitab, et osutas tarbijale jäätmete väljaveo teenust 17. jaanuaril ning tõendab seda jäätmeveoki kaamera fotoga. Prügifirma täpsustab, et inkassofirma on võlgnevuse väljanõudmisega seotud menetluskulu vähendanud 5 eurot.

Tarbijavaidluste komisjon: kaebus rahuldada

Eesti Keskkonnateenused AS loovutas OÜ-le Julianus Inkasso 31. jaanuaril arvel põhineva nõudeõiguse, mis ei olnud kehtiv, kuna seda ei olnud enne loovutust kätte toimetatud. Seetõttu oli antud nõude ja selle kõrvalnõuete esitamine kliendi vastu alusetu.

Saada vihje, foto või video!
Saada vihje
Jälgi meid sotsiaalmeedias