Riidepood tunnistas, et neilt ostetud teksad olid praak. Kui aga klient raha tagasi nõudis, viskas pood ta turvamehe saatel välja

 (46)
Poes
TeksadFoto: Ester Vaitmaa

Raha tagastamast keelduti ja klient pidi tarbijavaidluste komisjoni poole pöörduma.

Tarbijavaidluste komisjonile avalduse esitanud kliendi väidete kohaselt ostis ta aprillis OÜ Flashback Tallinnas asuvast Mustika Keskuse kauplusest Grossberg pojale teksapüksid hinnaga 35 eurot. Siis aga rebenesid püksid tagatasku juurest katki pärast paari kandmiskorda.
Maikuu lõpus esitas tarbija kauplejale pretensiooni ja viis püksid kauplusesse tagasi.

Kaupleja tunnistas, et tegemist on praaktootega. Kaupleja pakkus Tarbijale asendust, kuid samasugust toodet kaupluses ei olnud ning teised tooted ei sobinud, mistõttu soovis tarbija lepingust taganeda ja pükste eest tasutud raha tagasi saada.

Tarbija väidetel keeldus kaupleja raha tagastamisest ning lubas püksid asendada sama suurusega tootega septembris. Tarbijale ei ole käesoleva ajani toodet asendatud samasuguse tootega ega raha tagastatud. Tarbija on korduvalt käinud kaupluses kohal, kuid tulemusteta. Viimasel korral, kui tarbija soovis kaupluses raha tagastamist, saadeti ta kauplusest välja turvamehe saate.

Kaupleja edastas komisjonile oma seisukoha, et nad on tarbija avaldusega nõus ning pakub toote asendamist tähtajatult.

Tarbija kostis aga selle peale, et ta soovib oma raha tagasi, mitte toote asendamist.

Komisjoni otsus: tarbija avaldus rahuldada

Poolte vahel puudub vaidlus, et tarbijale müüdud toode ei vastanud lepingutingimustele ning tegemist oli praaktootega. Kui asi ei vasta lepingu tingimustele, siis võib t.arbija nõuda asja parandamist või asendamist.

Seotud lood:

Kaupleja keeldus ostuhinna tagastamisest, nõustudes toodet asendama. Tarbija väidetel ei ole toodet asendatud ega ostuhinda tagastatud. Pretensiooni esitamisest on möödas juba 10 kuud.

Ostuhinna tagastamist saab tarbija nõuda lepingust taganemise korral. Lepingust taganemiseks. Seaduse kohaselt loetakse müüjat müügilepingut oluliselt rikkunuks muu hulgas ka siis, kui asja parandamine või asendamine ei ole võimalik või ebaõnnestub või kui müüja keeldub õigustamatult asja parandamast või asendamast või ei tee seda mõistliku aja jooksul pärast talle lepingutingimustele mittevastavusest teatamist.

Käesolevas asjas on tarbija tõendanud, et ta on õigustatud lepingust taganema, kuivõrd 10 kuu jooksul ei ole tema pretensiooni rahuldatud ega ka asja asendatud.

Kaupleja peab tarbijale tagastama 35 eurot.

Saada vihje, foto või video!
Saada vihje
Jälgi meid sotsiaalmeedias