Skarabeusi „turvamees" ületas Maxima kassas lapsi läbi katsudes volitusi

 (91)
Maxima xx poe avamine
Foto: Eva Ligi

Skarabeus sai korduvate volituste ületamise eest politseilt ettekirjutuse, millega võidakse turvafirma tegevusluba peatada.

Kaks 7-8-aastast last Maxima kaupluses kinni pidanud turvafirma Skarabeus töötaja ületas oma volitusi katsudes lapse taskuid, et tuvastada võimalikku vargust. Töötaja näol oli tegemist administraator-videoanalüütikuga, kes pidanuks kohale kutsuma turvaettevõtte patrullekipaaži, mitte ise käsi käiku laskma.

Politsei- ja piirivalveameti põhja prefektuuri korrakaitsebüroo ettekirjutuse kohaselt ületas töötaja oma võimupiire, kuna rikkudes ametijuhendit ja koostöölepingut, katsus lapsi, et tuvastada, kas taskus võiks olla Kinder üllatusmuna. Selgus, et lastel oli ostutšekk alles ja midagi varastanud nad polnud.

Ettekirjutuses tuuakse välja, et taoline poolik turvateenus ei ole aktsepteeritav ning volitusteta abitöötajate kasutamine ei võimalda pakkuda valveobjektidel turvaseaduses sätestatud nõuetekohast turvateenust.

Turvafirma Tallinna osakonna tegevjuht Ruslan Laanjärv ütles Delfi Kasulikule, et videoanalüütik katsus lapse taskut käeseljaga ja väljastpoolt. „Töötajaga on räägitud, ta on oma eksimusest aru saanud ja seda tunnistanud. Praegu käib töö, et ettekirjutuses seatud tähtajaks Maximaga lepingud ümber vormistataks, et kauplustesse volitustega turvatöötajad tööle saaksid. Tänaseks on sisuliselt probleem juba lahenduse saanud," kinnitab Laanjärv.

Seotud lood:

Turvatöötaja ja administraator-videoanalüütiku ainus vahe on Laanjärve sõnul nende kehv keeleoskus, mõlemad on läbinud ühel tasemel turvakoolitused. „Põhjus, miks administraator-videoanalüütikust volitustega turvatöötajat ei saa, seisneb peaasjalikult puudulikus eesti keele oskuses," ütles Laanjärv.

Põhjus, miks administraator-videoanalüütikust volitustega turvatöötajat ei saa, seisneb peaasjalikult puudulikus eesti keele oskuses
Ruslan Laanjärv, Skarabeusi tegevjuht

Nii ka antud juhtumi puhul, kus vene keeles lapsi kõnetanud videoanalüütik verbaalse suhtlemisega hakkama ei saanud ning „füüsilisele" kommunikatsioonile üle läks. Paraku pole tegemist üksikjuhtumiga.

Skarabeusi ja Maxima vahel on sõlmitud administraator-videoanalüütiku teenuse leping. Selle kohaselt on poodides tööl videoanalüütikud. Riiklik järelevalve viitab aga vastuolule videoanalüütikute ametijuhendile ja tegelikkusele - analüütikud on mõnes kaupluses asunud täitma turvatöötajate tööülesandeid. Ehk teisisõnu - sõlmitud on turvakaamerate videopilti vaatlejate teenusleping, sisuliselt teostatakse mehitatud valvet.

Politsei ettekirjutuse kohaselt on videoanalüütikute ebaseadusliku tegevuse kohta laekunud alates 2015. aastast mitu kaebust. Lisaks laste šokolaadiostu puudutavale ka teised analoogsed situatsioonid videoanalüütiku isetegevusest Lasnamäe ja Mustamäe kauplustes.

Järelevalve on kindlaks teinud ka selle, et kuigi Skarabeusi esindaja on politseiga suheldes kinnitanud, et videoanalüütikute töö toimub kinnises ruumis ja klientidega suhtlemist ning kokkupuudet ei toimu, ei vasta see tegelikkuses tõele. Ettekirjutuse järgi suhtlevad administraator-videoanalüütikud otseselt klientidega ning kasutavad vahetut sundi. Poe töötajad võtavad neid kui turvatöötajaid.

Eesti Turvaettevõtete Liidu tegevdirektor Andre Lilleleht märgib, et sellise võimuhierarhia on Skarabeus tekitanud ise. „Videoanalüütikud Maxima kauplustes näevad välja ehk kannavad turvavormi sarnast riietust ja täidavad turvamehe kohustusi, mis jätab neist volitatud turvatöötaja mulje nii poe klientidele kui töötajatele," võtab Lilleleht probleemi kokku.

Turvaettevõtete liit viitab turvateenuse kattevarjus patrullteenuse kasutamisele kui olulisele probleemile, kuna Skarabeusi patrullekipaažide arv ei võimalda tekkivate situatsioonide lahendamisele neid alati kiirelt kaasata. Ka politsei ettekirjutus viitab probleemile, mis võib varguskahtluse korral poes tekkida: klienti võib püüda kinni hoida kuni patrulli saabumiseni inimene, kel selleks volitused puuduvad. Turvaettevõtete liit ütleb, et kliendil on sellises olukorras õigus küsida turvatöötaja töötõendit.

Maxima kommunikatsioonijuht Katja Ljubobratets soovitab kõiksugu kliente puudutavate probleemide puhul pöörduda kaupluse klienditeeninduse kontaktide poole. „Kui rääkida nüüd konkreetselt politsei- ja piirivalveameti poolt tehtud ettekirjutusest, siis Skarabeus on meid sellest informeerinud ning on kinnitanud nii politseile kui ka meile, et need puudused likvideeritakse kindlaks tähtajaks," selgitas Ljubobratets.

Turvaseaduse § 25. Turvatöötaja vormiriietus
1. Tööülesandeid täites kannab turvatöötaja vormiriietust.

2. Vormiriietust ei pea kandma isikukaitse teenust osutav turvatöötaja.

3. Turvatöötaja vormiriietus ei tohi olla eksitavalt sarnane teise turvaettevõtja, kaitseväelase, Kaitseliidu liikme, politsei-, pääste-, tolli- või vanglaametniku vormiriietusega.

4. Vormiriietusel on embleem turvaettevõtja ärinimega või kaubamärgina registreeritud logoga ning töötõend või nimesilt, millel on sõna "turvatöötaja" või "valvetöötaja" ning turvatöötaja või valvetöötaja ees- ja perekonnanimi.

5. Vormiriietuse ja embleemi kirjeldus kooskõlastatakse politsei- ja piirivalveametiga. Vormiriietuse kandmise korra kehtestab turvaettevõtja.
Turvaseaduse § 26. Turvatöötaja töötõend
1. Tööülesandeid täitval turvatöötajal on kaasas töötõend, millel on foto, isikukood ja turvaettevõtja ärinimi.

2. Turvaülesannet täitval füüsilisest isikust turvaettevõtjal on kaasas notariaalselt kinnitatud tegevusloakoopia või Politsei- ja Piirivalveameti kinnitatud ärakiri ja isikut tõendav dokument.

3. Turvatöötaja peab isiku poole pöördudes end tutvustama ning esitama talle töötõendi.
Saada vihje, foto või video!
Saada vihje
Jälgi meid sotsiaalmeedias