STV lubadus kiirest internetist jäi vaid lubaduseks. Lahkuda soovinud klienti kummitab inkassofirma ja leppetrahv

 (49)
STV KASSA GONSIORI NURGAL
FOTO: Marko Mumm

Klient pettus STV reklaamis ning soovis lepingu lõpetada. STV nii lihtsalt klienti minema ei lasknud.

Tarbijavaidluste komisjoni pöördus STV-ga interneti ja teleteenuse lepingu sõlminud klient, kes teenuse käivitudes avastas, et interneti kiirus on lubatust väiksem. STV esitas kliendile leppetrahvi 180-eurose nõude, kui see lepingust taganeda soovis.

STV korraldas möödunud aastal 18. aprillist kuni 30. juunini reklaamikampaaniaid Internet 25/10 Mbit/sek - 8 eurot ja Digi TV - 5 eurot. Tarbija täpsustas tehnilisi tingimusi kaupleja kodulehel ning sai sealt info, et pakutav kiirus 25/10 Mbit/sek on piisav filmide vaatamiseks ja online-mängimiseks.

Möödunud aasta mais sõlmiski tarbija STV-ga lepingu. Varsti selgus aga see, et interneti allalaadimiskiirus oli aeglane ega võimaldanud kasutada soovitud teenuseid. Tarbija avaldas STV-le soovi kiirust suurendada, kuid STV ütles, et selle kampaania raames pole see võimalik. Klient pakkus STV-le välja, et jätkab ainult teleteenuse kasutamist, kuid ka seda ei pidanud STV võimalikuks. STV hoiatas klienti, et lepingust ei ole võimalik taganeda ilma leppetrahvita.

Aasta tagasi, augustis sõlmis tarbija Starmaniga lepingu ning lõpetas STV kasutamise. 5. augustil taasühendas STV tehnik tarbija sidekaabli otsad ning selgitas kliendile, et leping ei ole lõpetatud.

STV klienditeenindaja ütles, et lepingu lõpetamise avaldus tuleb esitada kirjalikult ning samaaegselt tuleb tagastada üleantud seadmed. Tarbija esitaski 9. augustil lepingust taganemise avalduse, millele kaupleja vastas leppetrahvi nõudega. Möödunud aasta 10. augustil saadetud arve järgi lasub tarbijal kohustus maksta kampaaniareeglite rikkumise eest kaks korda 90 eurot. Arve järgi oli leppetrahvi sisuks soodusihinna tagastus. Klient jättis leppetrahvi tasumata ja pöördus tarbijavaidluste komisjoni.

Seotud lood:

Klient on seisukohal, et STV on avaldanud eksitavat reklaami. Klient leiab, et ei tea ega peagi teadma, milline interneti kiirus võimaldab kasutada STV kodulehel reklaamitud teenuseid. Ta lisab, et kui STV oleks kampaania tingimustes avaldanud tegelikult pakutava teenuse tingimused, ei oleks tarbija lepingut sõlminud.

STV: pakkusime lubatud kiirust

STV ei nõustu kliendi seisukohtadega. STV väidab, et tagas reklaamitud võimaluse kasutada internetti kiirusega 10/1 Mbit/sek ning erandina osutus võimalikuks pakkuda kiirust 25/2 Mbit/sek, milles lepiti kliendiga lepingus ka kokku.

Lepingus ettenähtud kiirusega teenust on seega tarbijale osutatud, leiab STV, mistõttu on kaupleja seisukohal, et tarbijal puudub õigus lepingust taganeda ja ettenähtud leppetrahv on õiguspärane.

STV esitas leppetrahvi nõude sissenõudmiseks inkassoteenust pakkuvale ettevõttele.

Tarbijavaidluste komisjoni otsus
Hinnanud väljakuulutatud kampaaniate tingimusi ja sõlmitud lepingut koostoimes, asub komisjon seisukohale, et vaidlusalune leping ei ole internetiteenuse osutamise osas sõlmitud kampaania tingimustel. Nimelt on kaupleja kampaanias Internet 25/10 Mbit/sek - 8 € välja kuulutanud kaks erinevat võimalust, so 1) kasutada internetti kiirusega 25/10 Mbit/sek või 2) kasutada interneti teenust kiirusega 10/1 Mbit/sek. Tarbijaga sõlmitud leping ei vasta neist kummalegi.

Komisjon nõustub tarbijaga selles, et selline lepingu pakkumine on eksitav. Tavalise tähelepanelikkuse juures ei pidanud tarbija aru saama, et lepingus sisaldub tingimus, mis ei vasta kampaaniale ega võimalda saada kodulehel eelnevalt väljareklaamitud teenust.

Komisjon selgitab kauplejale, et kuivõrd interneti kasutamise leping ei ole sõlmitud kampaania tingimuste, on kampaania reeglite rikkumise eest leppetrahvi kohaldamine iseenesest ainetu.

Leppetrahvi kohaldamine teleteenuse lepingu lõpetamise eest ei ole samuti põhjendatud. Tarbija on selgitanud, et ta ei soovinud lõpetada teleteenuste lepingut. Selle teenuse lõpetamise põhjendus tuleneb kauplejast. Kaupleja väidab, et teleteenuse ja interneti teenuse kasutamine saab toimuda üksnes ühise paketina. Sellekohane selgitus puudub mõlema reklaami, eelkõige Digi TV - 5€ tingimustes. Kauplejal puudub õigus kohaldada tarbijale leppetrahvi põhjusel, et tema enese tehniline võimekus ei luba reklaamitud teenust eraldiseisvalt osutada. Tarbija ei pidanud teadma, millised on kaupleja tehnilised võimalused teenuste koos või eraldi pakkumisel.

Eelnevat kokku võttes asub komisjon seisukohale, et tarbija ei ole kauplejaga sõlmitud lepingut rikkunud. Kauplejal puudub õigus sanktsioneerida tarbijat seadusest tuleneva õiguse kasutamise eest.
Saada vihje, foto või video!
Saada vihje
Jälgi meid sotsiaalmeedias