Swedbankis kodu kindlustanud klient veab pangaga vägikaigast: kindlustaja ei taha veekahjustust hüvitada

 (17)
Swedbankis kodu kindlustanud klient veab pangaga vägikaigast: kindlustaja ei taha veekahjustust hüvitada
Pilt on illustreeriv.Foto: Scanpix

Veeavarii tõttu suurt kahju kannatav koduomanik ei saa Swedbankilt kindlustushüvitist kätte. Swedbank pole otsustanud, kas nõustub tarbijavaidluste komisjoni otsusega või pöördub edasi kohtusse.

Tarbijavaidluste komisjoni esitas avalduse Swedbanki klient, kes sõlmis pangaga kodukindlustuslepingu. Lepingu järgi pidi pank kindlustama kliendi kodu alates möödunud aasta 21. jaanuarist tänavu 20. jaanuarini. Lepingu järgi pidi pank kindlustama kokku lepitud riskid ning hüvitama tekkinud kahju.

Lepingu järgi oli kliendi omavastutus 90 eurot. Möödunud aasta mais avastas klient oma kodus veekahjustused, mille põhjustas tualetipoti survevooliku leke. Kui pikalt ja millal leke alguse sai, täpselt selge pole, kuid lekke tulemusel valgus vesi tualeti põrandale ja lävepaku kaudu edasi teistesse ruumidesse.

Oma kodu kindlustanud kleitn on seisukohal, et veelekkest tekkinud kahju on 6892 eurot ja 63 senti. Tarbijavaidluste komisjoni pöördunud Swedbanki klient tugineb kahju arvestuses OÜ Trendmaster hinnapakkumustele. Swedbank on aga seisukohal, et kindlustusvõtja taotleb hüvitist ka sellise kahju eest, mis on realiseerunud muu ohu tulemusena.

Seega Swedbank ei nõustunud tarbija selles mahus nõuet rahuldama. Panga väitel ei sea Swedbank kahtluse alla lepingu sõlmimist ega asjaolu, et tegemist on kindlustusjuhtumiga, kuid on veendunud, et kõnealuse veelekke kahjustuse maksumus on oluliselt väiksem.

Seotud lood:

Tarbijavaidluste komisjoni otsus: kaebus rahuldada osaliselt

Komisjoni hinnangul ei ole kahtlust selles, et WC ukse, lävepaku ja ukse piirdeliistudel tekkinud pundumine ning laminaatparketi lokaalne pundumine on seotud kõnealuse veelekkega.

Selles osas on kindlustusandjal tekkinud täitmiskohustus ning taastamisremondi maksumus
kuulub hüvitamisele.

Komisjon nõustub Swedbank P&C Insurance'iga selles, et osa korteris ilmnenud niiskuskahjust (hallitus aknapaledel ja seintel ning niiskuskahju laes) ei ole otseses põhjuslikus seoses WC poti
survevoolikust tekkinud lekkega. Sellest tingituna nende kahjustuste parandamise maksumus
hüvitamisele ei kuulu.

Komisjon peab esitatud tõendite põhjal eluliselt usutavaks, et valdav osa pikema perioodi kestel lekkinud külmast veest (ca 5m3) valgus ära WC põrandal oleva trapi kaudu. Arvestades survevooliku (või selle sisendi) diameetrit ja trapi läbilaskevõimet on ilmne, et vee äravool trapist oli oluliselt intensiivsem, kui niiskuse imbumine teistesse ruumidesse läbi ukse ja lävepaku ning piirdeliistude. Tähelepanuväärne on ka see, et külma vee valgumisest ja selle kogunemisest plaaditud (kütmata) põrandale, ei teki aurustumist ja intensiivset õhuniiskuse kasvu.

Komisjon ei sea kahtluse alla võimalust, et kindlustusvõtja korteris on niiskustase ülemäärane ning selle tagajärjeks on erinevad hallitused ning muud niiskuskahjustused, kuid need ei ole otseses põhjuslikus seoses kõnealuse survevooliku lekkega.

Olulist mõju niiskuskahjustuse tekkele/suurenemisel omab kahtlemata suletud ventilatsiooniava. Toimiva ventilatsiooni ja õige niiskusrežiimi tagamine on korteriomaniku kohustus.

Seaduse järgi vähendatakse kahjuhüvitist ulatuses, milles kahju tekkimist soodustasid või põhjustasid kahjustatud isikust enesest tingitud asjaolud ning kahjustatud isikult võiks mõistlikult oodata nende asjaolude ärahoidmist.
Komisjoni hinnangul on korteri kahjustused tekkinud erinevate asjaolude/põhjuste koostoimes.

Kahjustuste ulatus ja taastamise kulu ei ole kululiikide osas täpselt (matemaatiliselt) jagatav. Sellest tingituna leiab komisjon, et kahjustatud isiku osa kahju põhjustamises tuleb kindlaks määrata proportsionaalselt.

Komisjon: tarbija nõue tuleb tasuda summas 4824,84 eurot

Eelnevat kokku võttes leiab komisjon, et tarbija esitatud hinnapakkumustes esile toodud kulu (6892,63 eurot) tuleb 70% ulatuses jätta Swedbank P&C Insurance'i kanda. Tarbija nõue kindlustushüvitise väljamõistmises on põhjendatud ja tuleb rahuldada summas 4824,84 euro ulatuses. Hüvitise väljamaksmisel on kindlustusandjal õigus seda vähendada kokkulepitud omavastutuse määra ulatuses.

Swedbanki kommunikatsioonispetsialisti Liidia Kaljundi edastusel ei ole Swedbank P&C Insurance edasiste sammude osas otsust langetanud.

Tarbijavaidluste komisjoni otsus jõustus 24. jaanuaril ning Swedbankil on aega otsus täita 30 päeva jooksul arvates selle tarbijakaitseameti veebilehel avaldamise päevale järgnevast päevast. Kui pooled komisjoni otsusega ei nõustu ja seda ei järgi, võivad nad pöörduda sama vaidluse läbivaatamiseks maakohtusse.

Saada vihje, foto või video!
Saada vihje
Jälgi meid sotsiaalmeedias