Telefoni müünud pandimaja keeldus garantiiremondist ja ei pakkunud katkisele seadmele ka asendust

 (36)
Pandimaja Toompuiesteel.
Pandimaja Toompuiesteel.Foto: Priit Simson

Telefoni ostnud pandimaja klient jäi tühjade taskutega pärast seda, kui andis garantiiremonti äsja ostetud telefoni.

Pandimaja klient ostis möödunud aasta oktoobris Peakcredit OÜ poest omale LG telefoni, mis maksis 225 eurot. Telefoniga tuli kaasa ühekuuline garantii.

Päev hiljem viis telefoniomanik oma seadme tagasi garantiiremonti ning Peakcredit võttis seadme diagnostikaks vastu.

Kolm päeva hiljem teatas pandimaja, et telefon ei kuulu parandamisele, ent ei väljastanud kliendile diagnostika tulemusi. Pood keeldus ka telefoni asendamisest ja ei olnud nõus lepingust taganemisega. Telefon jäi poodi.

Mõned päevad hiljem esitas klient ka kirjaliku avalduse, et taganeda lepingust ja saada tagasi ostusumma 225 eurot. Pood ei vastanud avaldusele ning ei ole seni ka tarbijakaitseameti tarbijavaidluste komisjonile oma vastuväiteid esitanud.

Tarbijavaidluste komisjoni otsus
Komisjon uuris asjas olevaid materjale ja leidis, et tarbija nõue kuulub rahuldamisele.

Pooled sõlmisid müügilepingu, mida reguleerib võlaõigusseadus. Selle kohaselt peab ostjale üleantav asi vastama lepingutingimustele. Asi ei vasta lepingutingimustele muuhulgas ka siis, kui asi ei ole seda liiki asjadele tavaliselt omase kvaliteediga, mida ostja võis mõistlikult eeldada. Lepingupool võib seega lepingust taganeda, kui teine lepingupool on lepingust tulenevat kohustust oluliselt rikkunud.

Müügilepingu oluliseks rikkumiseks loetakse ka müüja keeldumine õigustamatult asja parandamast või asendamast. Komisjon kontrollis tarbija nõude põhjendatust. Tarbija avalduse kohaselt ei teatanud kaupleja talle müügihetkel, et telefonil on defekt, samuti ei teinud teatavaks diagnostika tulemusi ning keelus kauplejal lahendamast tarbija avaldust. Tarbija kinnitusel telefon ei tööta ja telefon asub kaupleja juures.

Kaupleja ei ole esitanud tarbija nõudele vastuväiteid. Asja ostjale lasub üleandmise päevast kuue kuu jooksul tõendamiskoormus müüjal, kuna selle perioodil kehtib seadusest tulenev eeldus, et lepingutingimustele mittevastavus oli olemas asja ostjale üleandmise ajal. Kaupleja ei ole oma tõendamiskoormust täitnud ega tõendanud telefonil kasutamisest tulenevate defektide esinemist.

Arvestades, et telefon ei tööta ja et kaupleja ei ole tõendanud, et defekt oleks tekkinud kasutamise käigus ja et kaupleja keeldus asjaga tegelemisest, on tegemist olulise lepingutingimuse rikkumisega. Tarbija lepingust taganemise avaldus on põhjendatud, tarbija nõue kuulub rahuldamisele.

Seadusele kohaselt võib lepingust taganemise korral kumbki lepingupool nõuda tema poolt lepingu alusel üleantu tagastamist, kui ta tagastab kõik üleantu. Taganemisest tulenevad kohustused peavad lepingupooled täitma üheaegselt. Tarbija telefon on juba kaupleja käes. Tarbijavaidluste komisjoni otsus tuleb täita 30 päeva jooksul arvates selle tarbijakaitseameti veebilehel avaldamise päevale järgnevast päevast, selle tähtaja kestel peab kaupleja tagastama tarbijale 225 eurot.
Saada vihje, foto või video!
Saada vihje
Jälgi meid sotsiaalmeedias