Tuntud ehituspoest soetatud käterätikuivati tekitas tarbija kodus ülimalt kuluka veeavarii. Pood keeldus kahju hüvitamast

 (159)
Avatud Majad, Tallinna puitarhitektuur
Pilt on illustreerivFoto: Madis Kallas

Tarbijavaidluste komisjoni jõudus juhtum, kus lõhkenud käterätikuivati tekitas tarbija korteris kuluka veeavarii. Pood polnud aga nõus kahjunõuet hüvitama.

Nimelt ostis tarbija Espaki kauplusest Espak Purmo Java käterätikuivati maksumusega 178,20 eurot. Käterätikuivati paigaldati tarbija poolt tellitud FIE poolt tarbijale kuuluvasse korterisse.

Natuke üle poole aasta hiljem toimus tarbija korteris käterätikuivati purunemise tõttu veeavarii, mille tagajärjel voolas vesi alumisele korrusele ja kahjustas teist korterit. Tarbija ütleb, et käterätikuivati alt teise ribi seinapoolsele osale oli auk sisse roostetanud, kust purskas kuuma vett suure survega mööda seina üles.

Hiljem esitas kindlustusselts If P&C Insurance AS tarbija vastu nõude summas 5248,97 eurot.

Tarbija väidab, et ebaõige paigaldus tulenes puudulikust informatsioonist ja müüdud puudusega tootest, mis tulenes turustamisveast. "Nõutud teavitus esinevatest riskidest puudus, mille tulemusena tekkis õigustatud ootus, et ostetud käterätikuivati on sobilik igasse küttesüsteemi. Ostja ei peaeeldama võimalikke piiranguid, vaid müüja kohustus on nende olemasolust informeerida," ütles tarbija komisjonile.

Tarbija leiab, et veeavarii tagajärjel tekkinud kahjude eest vastutab kaupleja, kuna müüs toodet ilma kasutusjuhendita ning toote ebaõige paigaldamine tulenes müüja poolt ostjale andmata jäetud teabest toote paigaldamisel ettetulevate takistuste kohta.

Seotud lood:

Tarbija leiab, et kaupleja on puuduliku toote olemasolu aktsepteerinud ka sellega, et vahetas tasuta puudusega toote uue vastu.

Pood: süüdi on paigaldaja

Kaupleja väitis tarbijavaidluste komisjonile, et tarbijal on nõudeõigus teenuseosutaja vastu, kes toote valesti paigaldas, kuna tootel endal puudusi ei tuvastatud. Kaupleja rõhutab, et toote paigaldaja ei ole Espaki esindaja ega Espaki poolt tellitud.

Kaupleja ei nõustu tarbija väitega, et vajalik info toote kohta puudus. Kaupleja ütleb, et alati ostjale ostja palvel selgitanud täiendavalt toote omadusi või muid toote kohta käivaid andmeid.

Tarbija ostis käterätikuivati selliselt, et soovis konkreetset toodet (klienditeenindajaga tootevalikul ei konsulteerinud), mida kaupluses kohapeal laos ei olnud ja seejärel soovitud toode telliti.

Kaupleja selgitab, et talle jääb arusaamatuks tarbija väide, et kui puudus antud tootel juhend, miks siis ikkagi toode paigaldati.

Tarbija ei ole pöördunud Espaki poole, et tootel puudusid juhendid ei pärast toote soetamist ega enne paigaldamist. Kaupleja ei saa vastutada toote väärpaigaldusest tingitud kahjude eest

Tarbijavaidluste komisjon: tarbija avaldus rahuldada

Tulenevalt võlaõigusseadusest - tarbijalemüügi puhul vastutab müüja asja lepingutingimustele mittevastavuse eest, mis ilmneb kahe aasta jooksul asja üleandmisest ostjale.

Kui asi ei vasta lepingutingimustele, võib ostja nõuda müüjalt asja parandamist või asendamist, kui see on võimalik ja sellega ei põhjustata müüjale võrreldes teiste õiguskaitsevahendite kasutamisega ebamõistlikke kulusid või põhjendamatuid ebamugavusi, arvestades muu hulgas asja väärtust, lepingutingimustele mittevastavuse olulisust ning ostja võimalust saada lepingutingimustele vastav asi oluliste ebamugavusteta mujalt. Müüja võib parandamise asemel asendada asja lepingutingimustele vastava asjaga.

Kaupleja asendas asja, sellega langeb ära vaidlus selle üle, kas asi oli puudusega, kaupleja on oma käitumisega tunnistanud, et kuivati oli puudusega. Kaupleja vastuväited, et tegelikult ei olnud asi puudusega ei ole asjakohased sest asja asendamisega tunnistas ta nõuet selles osas.

Komisjon on seisukohal, et kuivatiga ei olnud kohast teavet selle paigaldusviisi kohta. Pakendi välisküljele kirjutatud selgituse tekst ei ole kohane teavitus ja antud juhul oli teavituse sisu arusaamatu. Asjaolu, et teavitus oli pakendil asja üleandmise ajal ei ole kaupleja usaldusväärselt tõendatud.

Tarbijale anti üle puudusega asi. Esiteks puudus asja päraldis - paigaldusjuhend ja teiseks oli kuivati tarbijale üleandmise ajal kahjustatud või puudusega, sest see hakkas lekkima. Puudub
alus arvata, et lekke põhjustas asjaolu, et kuivati oli valesti paigaldatud ning arvestades puudulikku teavitamist oli vale paigaldus kaupleja riisiko.

Kuivatist tehtud fotod tõendavad, et sellel oli korrosioonikahjustus mis põhjustas lekke. Leke tekitas kahju tarbija ja temast allpool
elava isiku korteritele.

Kauplejal on kohustus hüvitada tarbijale tarbija korterile tekkinud kahju ning tarbija poolt kolmandale isikule tekitatud kahju ja tarbija õigusabikulud.

Saada vihje, foto või video!
Saada vihje
Jälgi meid sotsiaalmeedias