Tuntud elektroonikapoest soetatud hirmkallis espressomasin oli äärmiselt halvas korras. Pood keeldus roostes masina eest raha tagastamast

 (167)
Kohvimasin
KohvimasinFoto: Ilmar Saabas

Klient sai halvas seisus espressomasina, mis pani ta kahtlustama, et talle müüdi kasutatud toode. Kuna pood keeldus raha tagastamast, pöördus klient tarbijavaidluste komisjoni.

Avalduse kohaselt ostis tarbija Euronicsi veebiposet espressomasina Jura A7, maksumusega 909,99 eurot. Tarbija väitel ilmnesid kohvimasinal viis päeva pärast ostu mitmed puudused: kohvipurustaja ei töötanud, kohvimasina alt tilkus pruuni vedelikku, kohvimasinasse kohvipuru lisades kukkus see kuivalt otse masina sahtlisse," seisab tarbijavaidluste komisjoni kirjelduses.

Kohe pärast seda esitas tarbija kauplejale pretensiooni. Tarbija selgitas, et masin on roostes, millest tulenevalt on seda kas kasutatud või on tegemist tootmisdefektiga. Tarbija nõudis lepingu täitmist – toote asendamist – või ostuhinna tagastamist. Kaupleja keeldus ja pakkus hoopis tasulist remonti. Pood esitas katoote tehnilise hinnangu, mille kohaselt on toote rikke põhjuseks vedeliku sattumine kohvimasina jahvatisse.

Tarbija selgituse kohaselt ei saanud ta toodet kasutada ja see oli tema käes vaid viis päeva. Tootel avastatud rooste ei saanud tekkida viie päevaga.

Kaupleja seisukoht

Kaupleja vastuse kohaselt ei ole antud juhul tegemist tootmisdefektiga, mille puhul peaks tema vastutama. Tootmisdefekti olemasolu on ümber lükatud Rickman Trade OÜ tehnilise hinnanguga, mille kohaselt on toote rikke põhjuseks vedeliku sattumine kohvimasina jahvatisse.

Seotud lood:

Tarbijavaidluste komisjoni otsus: tarbija avaldus rahuldada

Asja materjali kohaselt viis tarbija toote kaupleja poole viis päeva pärast selle temale üleandmist, mistõttu tuli kauplejal tõendada oma väidet, et müüdud kaup vastas lepingutingimustele. Vaidlust ei ole selles, et kohvimasin on defektne. Pooled vaidlevad selle üle, mis on masina rikke põhjustanud ja kes selle eest vastutab.

Oma seisukoha tõendamiseks on Kaupleja esitanud Rickman Trade OÜ koostatud dokumendi seadme ülevaatuse kohta, mille kohaselt on rikke põhjustanud vedeliku sattumine jahvatisse (seadme jahvati vajab vahetust, sest seadme korrektseks tööks ei piisa terade puhastamisest). Seadme muid osi ei ole ülevaatuse käigus kontrollitud, s.h ei ole dokumendis selgitatud, millised võimalused on vedeliku sattumiseks jahvatisse.

Üksnes selle tõendi põhjal ei ole komisjonil võimalik järeldada, et müüdud toode oli kvaliteetne ja vastas lepingutingimustele. Pigem on eluliselt usutav tarbija käsitlus, et tegemist võis olla kasutatud (ja eelnevalt tagastatud) tootega.

Seaduse kohaselt loetakse müüjat müügilepingut oluliselt rikkunuks muu hulgas ka siis, kui asja parandamine või asendamine ei ole võimalik või ebaõnnestub või kui müüja keeldub õigustamatult asja parandamast või asendamast või ei tee seda mõistliku aja jooksul pärast talle lepingutingimustele mittevastavusest teatamist.

Praegusel juhul on kaupleja keeldunud nii asja asendamisest kui ostuhinna tagastamisest, vaid soovitanud tasulist remonti. Komisjoni hinnangul võib neist asjaoludest järeldada, et tegemist on olulise lepingurikkumisega, millest tulenevalt on tarbijal õigus lepingust taganeda.

Saada vihje, foto või video!
Saada vihje
Jälgi meid sotsiaalmeedias