Tuntud kingapood müüs aina lagunevad saapad, ent ei soostunud neid hüvitama

 (22)
Foto on illustreeriv
Foto on illustreerivVida Press

Kingapoest täisnahast saapad ostnud klient pöördus juba pärast esimest kandmiskorda poe poole, et tekkinud täke parandada. Kuu aja pärast läksid saapad jälle katki, aga pood ei olnud nõus defektiga saapaid hüvitama.

Danija kingapoe klient ostis kauplusest saapad, mis maksid 107,10 eurot. Juba esimesel kasutuspäeval tekkis vasaku jala saapale naha pealmise osa kahjustus väikse täkke näol. Jalatsite kandja pöördus probleemiga poe poole ning kaupleja saatis jalanõud parandusse ja tagastas need tervena tarbijale.

Pärast kuuajalist saabaste kandmist tekkis vasaku jala saapale uus tugev nahakahjustus, mille põhjustas tarbija sõnul jalale astumine. Saabaste omanik esitas kauplejale uue teate puuduste kohta ning palus need kõrvaldada. Pood leidis aga, et saabaste puuduse on põhjustanud tarbija ning seega tema nõuet ei rahuldanud.

Saabaste omanik võttis veelkord kauplejaga ühendust ning palus saabaste asendamist või, kui seda ei lubata, lepingust taganeda ja saada makstud raha tagasi. Pood ei rahuldanud ka tarbija teistkordselt esitatud nõuet.

Kliendi seisukoht on, et täisnahksed talvesaapad peaksid vastu pidama kauem kui kaks kuud ning vastupidisel juhul on tegemist puudustega kaubaga. Seetõttu soovis ta saada tagasi lepingu alusel tasutud 107,10 eurot.

Pood vaidles kliendi nõudele vastu ja leiab, et tarbijal ei ole õigust lepingust taganeda. Pood kontrollis enda sõnul jalatseid välisel vaatlusel sensormeetodil ja selle käigus tuvastati, et jalatsitel ei esine tootmisdefekte ning naha kihi kulumine on tekkinud mehaanilisel teel. Seega leiab pood, et tarbija on jalatsite puuduse ise põhjustanud ning kaupleja tekkinud puuduse eest ei vastuta.

Tarbijavaidluste komisjoni otsus
Kaupleja ja tarbija vahel on sõlmitud tarbijalemüügileping. Selleks, et tarbijal oleks võimalik nimetatud lepingu alusel tasutud summa kauplejalt tagasi nõuda, peab tarbija olema lepingust kehtivalt taganenud. Taganemisavalduse on tarbija kauplejale edastanud, kuid kaupleja seisukoha kohaselt ei esine temapoolset olulist lepingu rikkumist, mis annaks tarbijale õiguse lepingust taganeda. Lepingupoolte vahel ei esine vaidlust küsimuses, et jalatsid olid esmakordsel kauplejale tagastamisel puudusega. Pooled vaidlevad, kas saabaste teistkordse kahjustamise põhjuseks on kaupleja kohustuse rikkumine või on jalatsite puuduse põhjustanud tarbija. Komisjon hindas talle esitatud tõendeid ning asus seisukohale, et tarbijale müüdud saapad ei ole seda liiki asjadele omase kvaliteediga, mida tarbija võis mõistlikult eeldada. Seega on müüja tarbijale üle andnud lepingutingimustele mittevastava asja.

Selleks, et tarbijal tekiks õigus lepingust taganeda, ei piisa aga pelgalt lepingu rikkumisest müüja poolt, vaid nimetatud rikkumine peab olema oluline. Müüja tuleb lugeda oluliselt lepingut rikkunuks, kui müüja keeldub asja õigustamatult asendamast või parandamast. Käesoleval juhul on komisjon kindlaks teinud, et müüdud jalatsitel esines puudus ning tarbija on nimetatud puudusele tuginedes kauplejalt puuduste kõrvaldamist nõudnud. Kaupleja ei ole aga tarbija vastavat nõuet rahuldanud. Kuna tarbijal oli nimetatud nõude esitamise õigus, siis on kaupleja nõude rahuldamata jätmine olnud õigustamata. Seega on kaupleja lepingut oluliselt rikkunud ning tarbija on kehtivalt müügilepingust taganenud. Eelnevast lähtuvalt on komisjon seisukohal, et tarbija avaldus tuleb rahuldada
Saada vihje, foto või video!
Saada vihje
Jälgi meid sotsiaalmeedias