Amet annab nõu: kuidas käituda, kui koroonaviiruse ohupiirkonda on soetatud reis?

 (43)
Terviseameti pressibriifing 30.01.2020
Terviseameti pressibriifing 30.01.2020Foto: Andres Putting

Tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve ameti kodulehel jagatakse nõu inimestele, kes on endale ostnud pakettreisi ja kes sooviksid oma reisi koroonaviiruse leviku valguses ära jätta.

Üle Euroopa kehtiv pakettreiside regulatsioon näeb reisijale ja reisikorraldajale ette õiguse lõpetada pakettreisileping enne pakettreisi algust lõpetamistasu maksmata, kui sihtkohas või selle vahetus läheduses esinevad vältimatud ja erakorralised asjaolud, mis mõjutavad olulisel määral pakettreisi teenuste osutamist või reisijate vedu sihtkohta.

Vältimatud ja erakorralised asjaolud võivad hõlmata näiteks sõjategevust, muid tõsiseid julgeolekuprobleeme, nagu terrorism, märkimisväärseid ohte inimese tervisele, nagu raske haiguse puhang reisisihtkohas, või loodusõnnetusi, nagu üleujutused, maavärinad, või ilmastikutingimused, mis muudavad võimatuks reisida sihtkohta turvaliselt pakettreisi lepingus ettenähtud viisil.

Võttes arvesse Terviseameti ja Välisministeeriumi hoiatusteavet, võib reisijal tekkida õigus pakettreisist taganeda ja saada tagasi kogu reisitasu, kui reis kulgeb (või läbib) mõnda riskipiirkonda või riiki, kuhu reisimist Välisministeerium ei soovita. Ka reisikorraldajal võib tekkida õigus selline pakettreis ära jätta, makstes reisijatele tagasi kogu reisitasu.

Seotud lood:

Kuivõrd riskipiirkonnad on ajas kiiresti muutuvad, tuleks otsus reisilepingust taganemiseks teha ca kaks nädalat enne reisi. Kui pakettreisileping lõpetatakse sihtkohas või selle vahetus läheduses valitsevate vältimatute ja erakorraliste asjaolude tõttu, siis ei teki pooltel õigust nõuda teineteiselt täiendavalt kahju hüvitist.

Reisija peab taganemise soovist teavitama reisikorraldajat (soovitavalt kirjalikult) ja selgitama põhjust, miks ta pakettreisist taganeda soovib. Antud juhul soovitame juurde lisada kuvatõmmised kõikidest allikatest, millest lähtuvalt reisija leiab, et tal on õigus pakettreisist taganeda vältimatute ja erakorraliste asjaolude tõttu sihtkohas või selle vahetus läheduses (nt Välisministeeriumi soovitus, terviseameti info, WHO viiruse leviku kaart).

Kui reisija ja reisikorraldaja ei jõua kokkuleppele, kas reisileping sai lõpetatud vältimatute ja erakorraliste asjaolude tõttu, siis on pooltel võimalik vaidluse lahendamiseks pöörduda tarbijavaidluste komisjoni või kohtu poole. Oluline on aga teada, et TTJA arvamus ei ole tarbijavaidluste komisjonile või kohtule siduv. Nemad teevad oma otsuse sõltumatult. Tarbija peab arvestama riskiga, et juhul kui reis toimub ja ta otsustab sinna mitte minna, siis võib ta ilma jääda nii reisist kui selle eest makstud rahast.

Kuna olukord on ajas kiiresti muutuv, siis soovitame hoolikalt jälgida Välisministeeriumi reisihoiatusi veebilehel https://reisitargalt.vm.ee/ ja Terviseameti nõuandeid nakatumisest hoidumiseks veebilehel https://www.terviseamet.ee/et.

Olenemata koroonaviiruse levikust, on reisijal võlaõigusseaduse järgi alati õigus pakettreisist taganeda. Sellisel juhul võib reisikorraldaja aga nõuda reisijalt mõistlikku hüvitist juba tehtud kulutuste eest (nt administreerimise kulud, juba välja ostetud tagastamatud piletid jne). Mõistliku hüvitise summa võib reisikorraldaja ette nähe ka lepingus, kuid reisija nõudmisel peab reisikorraldaja põhjendama hüvitise suurust.

Üksikud reisiteenused ja reisikindlustus

Reisijatel, kes omal käel broneerinud lennupiletid ja majutuse sihtkohta, mis kuulub koroonaviiruse riskipiirkondade hulka, siis tasuks ühendust võtta vahendaja või tegeliku teenuse osutajaga ja uurida, kas on võimalik teenusest loobuda ja raha tagasi saada.

Kui näiteks lennuettevõtja tühistab lennu sihtkohas valitseva koroonaviiruse leviku tõttu, on reisijal õigus lennupileti raha tagasi saada, kui reis sai alguse EL-st.

Kui sõlmitud on reisikindlustus, tasub ka kindlustusandjalt täpsemalt uurida kindlustuskaitse ulatuse ja selle tingimuste kohta. See millised reisikindlustuse tingimused tarbijale kehtivad, sõltub konkreetsest sõlmitud lepingust, nt millisesse piirkonda reisid, kui kaua reis kestab ja kas oled sõlminud reisitõrkekindlustuse.

Saada vihje, foto või video!
Saada vihje
Jälgi meid sotsiaalmeedias