Elisa klient pahandab: millega põhjendab Elisa teatud kanali saatekatkestusi?

 (81)
Televiisor
Foto: Robin Roots, Õhtuleht

Elisa klient on pettunud, et teatud Soome kanali saated ei kandu kaabeltelevisiooni vahendusel Eestisse üle. Elisa põhjendab seda autoriõiguste ja Soome-poolsete piirangutega.

Delfile kirjutas Elisa klient Sven:

Aprilli lõpust ei ole kaabel-TV võrgus võimalik näha kõiki Soome TV saateid. Minu kaabel-TV operaator Elisa põhjendab katkestusi Soome-poolsete piirangutega. Leian, et sellega rikutakse tarbijate õigusi, kuna Elisal ei kuulu Soome kanalid isegi põhipaketti, nende eest peab eraldi maksma.

Samuti on rikutud Eesti Vabariigi Elektroonilise side seadust, mis sätestab "Sideettevõtja peab lõppkasutajale tagama kaabelleviteenuse programmide eetrisoleku ajalise mahu täies ulatuses" (§ 99, lõige 2).

Kui sideettevõtja ei saa seadust täita kolmandate poolte tegevuse tõttu, on neil võimalus pöörduda Euroopa Liidu õiguskaitseorganite poole, miks mina seda tegema peaksin.

Euroopa Liidu üheks aluspõhimõtteks on kaupade ja teenuste vaba liikumise põhimõte: "Ühes liikmesriigis seaduslikult turule lastud tooteid saab vabalt müüa ja kasutada ka teistes liikmesriikides" (majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi kodulehekülg).

Minu pöördumine Elisa poole tõi kaasa algul soovituse vastava kanali tarbimisest loobuda, pärast pikka nuiamist nõustuti üheks kuuks teenuse hinda alandama. Aga probleem sellega iseenesest ei kao.

Pöördumine tarbijakaitseameti poole lükati esimesel korral tagasi põhjendusega, et kahjusumma on alla 30 euro. Nõudsin kaebuse uuesti menetlusse võtmist põhjendusega, et tegemist on põhimõttelise küsimusega. STV on mulle kirjalikult kinnitanud, et ka nemad ei taga Soome kanalite edastamist täies mahus.

Tegelikult tehakse selle praktikaga rohkem kahju pigem Eestis elavatele ja Eestit külastavatele soomlastele.

Selgitab Elisa meediasuhete spetsialist Taavi Teder
Kliendil on õigus selles, et kanali katkestused on seotud Soome-poolsete piirangutega. Soome kanalitel puuduvad vajalikud autoriõigused kõikide saadete edastamiseks Eesti territooriumil. Täpse selgituse saamiseks soovitame pöörduda Eesti Autorite Ühingu poole, kes on YLE kanalite esindaja Eestis.

Täiendavalt oleme saanud teada, et tulenevalt Ylesradio Oy nõudest peatatakse tuleva kuu algul Yle2 kanali edastamine Eestis täielikult.

Kliendi viide ESS § 99 lõikele 2 ei ole õige. Klient peab ilmselt silmas ESS § 90 lõiget 4, mis sätestab, et sideettevõtja peab lõppkasutajale tagama kaabelleviteenuse programmide eetrisoleku ajalise mahu täies ulatuses, kui lepingu pooled ei ole kokku leppinud teisiti.

Käesoleval juhul on lepingu pooled (Elisa ja klient) kokku leppinud teisiti, sest Elisa on märkinud oma tüüptingimustes, et Elisa ei vastuta meediateenuse osutaja tegevusest tulenevate võimalike katkestuste eest.

Kahjuks ei ole võimalik Elisal sellises olukorras midagi omalt poolt teha. Tegemist on tänapäeval tavapärase ning väljakujunenud praktikaga ja litsentsiõiguste puudumise tõttu peavad kõik teleoperaatoreid (mitte ainult Eestis, vaid ka teistes riikides) aegajalt saateid/ülekandeid blokeerima.
Saada vihje, foto või video!
Saada vihje
Jälgi meid sotsiaalmeedias