Enda teenitud palk on midagi muud kui riigi makstav puudetoetus


Rahakott
Foto: Anni Õnneleid

Erihoolekandeteenuste Pakkujate Liidu esimehe Elen Preimanni sõnul on kogukonnas elamine väga oluline teenus, mis tagab väiksema kõrvalabi vajadusega isikutele turvatunde. Kogukonna juurde käiv töö on tema sõnul hindamatu.

„Iga inimene tahab tunda end vajalikuna. Paljud psüühilise erivajadusega inimesed on võimelised andma oma panuse ühiskonda, kui neid ainult veidi juhendada ja julgustada. Enda teenitud palk on midagi muud kui riigi makstav puudetoetus – inimene on täisväärtuslik kogukonna liige, riigi kodanik,” rõhutas ta.

Preimanni sõnul on riik teinud suure hüppe erivajadustega inimeste tööturule integreerimisel. „Meil on praegu juba küllaldaselt näiteid, kus psüühilise erivajadusega inimene käib tööl nagu iga teinegi kas puhastusteenindajana, köögiabilisena, poes kärulükkajana või kassapidajana. Riik tagab ka erinevaid meetmeid selliste inimeste toetamiseks, nagu kaitstud töö ja tööandjate koolitamine.”

Erivajadustega täiskasvanu jääb sageli oma muredega üksi

Samas oleme jäänud mõnes valdkonnas teistest riikidest maha. Kui puuetega laste hooldamiseks ja toetuseks panustatakse palju, siis 18. eluaasta saabudes jäävad abivajajad ning nende perekonnad üksi. „Eestis on väga palju peresid, kus vanemad on suure hoolduskoormuse all. Kahjuks sellised pered tihti lagunevad ja hoolduskoormus jääb ühele vanemale, mis ei ole talle jõukohane,” ütles Preiman. Probleem peitub suuresti erihooldekodude teenuste pikkades järjekordades, mistõttu ei saa lapsevanem oma last kohe vajaduse tekkides erihoolekodusse majutada.

Valguskiirena näeb Erihoolekandeteenuste Pakkujate Liit uuel aastal turule tulevat igapäevaelu toetamise teenust. See on mõeldud suure hoolduskoormusega vanematele, kelle erivajadusega lähedane elab kodus ja kelle erihooldekodusse paigutamine ei ole võimalik või seda ei soovita. Uus teenus pakub võimaluse tuua maksimaalselt 21 päevaks kuus lähedane lasteaia sarnasesse päevakeskusesse, kus saab vajadusel ka ööbida. Transpordi, toidu ja vajadusel majutuse eest tuleb vanemal ise tasuda.

Saada vihje, foto või video!
Saada vihje
Jälgi meid sotsiaalmeedias