Kuidas mõjutab tolmuimejate võimsuse piirang tavatarbijaid

 (6)
Kuidas mõjutab tolmuimejate võimsuse piirang tavatarbijaid
Foto: Eero Vabamaegi

Uudis, et Euroopa Liidu energiadirektiiv ei luba alates 1. septembrist enam üle 1600-vatiseid tolmuimejaid müüa, oli paljude inimeste jaoks ebameeldiv üllatus. Ka Kasuliku lugejaküsitlus näitas, et koguni 68,6 protsendil vastanutest on kodus just rohkem kui 1600-vatise võimsusega aparaat. Tolmuimejate võimsuse piirangu enamlevinud küsimustele vastas Electroluxi müügijuht Margus Peetris.

Kuidas mõjutab see muudatus tavalist inimest, kellel on juba tolmuimeja? Kas ta võib normist võimsamat tolmuimejat kodus edasi kasutada? (Kasulik.ee küsitlus näitas, et paljudel inimestel on praegu kodus võimsam kui 1600W tolmuimeja)

Margus Peetris (edaspidi tekstisiseselt MP):

Uus regulatsioon kehtib alatest 1. septembrist 2014 toodetud masinatele ning toob kaasa kaks peamist muudatust:

1) Alates 1. septembrist on keelatud toota tolmuimejaid, mille võimsus ületab 1600 W

2) Alates 1. septembrist peab olema kõikidel uutel masinatel vastav energiamärgis, mis aitab tarbijal leida enda vajadustele vastava masina

EL regulatsioon ütleb, et tootjad ja tarnijad ei tohi alates 1. septembrist toota ega ELi sisse tuua masinat üle 1600 W võimsusega. Poed võivad müüa laost ära kõik masinad (sh ka vanad masinad, mis on üle 1600 W). Muudatus tavainimese jaoks midagi üle öö ei muuda, kodus võib jätkata oma senise tolmuimeja kasutamist. Regulatsioon teeb tavainimese jaoks elu lihtsamaks. Lähed poodi, vaatad märgist masinal ning saad hetkega kõik vajaliku info kätte, et valida enda vajadustele kõige sobivam masin.

Seotud lood:

Uus regulatsioon annab märksa suurema selguse nii tarbijatele kui ka sealhulgas allergikutele. Uutel energiamärgisel on selgelt välja toodud tase, kui hästi suudab konkreetne tolmuimeja koristamisel masinasse kogutud õhust, mustusest ja tolmust eraldada ka kõige pisimad tolmuosakesed ning kui puhas on õhk, mis tolmuimejast koristuse käigus välja lastakse. Allergikule on kõige olulisem just filter ja masinast väljuva õhu puhtus. Kui masin tõmbab jõudsalt tolmu koos õhuga sisse, aga tolmuimejast väljapuhutav õhk on tolmune, siis koristamist ei toimu. Energiamärgis annab inimesele võimaluse valida märgisel toodud piisava teabe alusel kõige sobivam tolmuimeja.

Kokkuvõtlikult, mida uus määrus tarbijale kaasa toob:

1. Tarbijal on märksa lihtsam tolmuimejat valida ning langetada vastavalt märgisel pakutud teabele informeeritud otsus ja valida masin, mis vastab kõige paremini tema vajadustele

2. Tootjad hakkavad arendama märksa energiatõhusamaid ning efektiivsemaid tolmuimejaid

3. Energiatarbimine väheneb ning see säästab tarbijale raha

4. Vähe tõhusad tolmuimejad kaovad turult

Kas mingid tuntud tooted kaovad päevapealt müügilt ära?

MP: Müügilt ei kao päevapealt midagi. Edasimüüjad võivad kõik laos olevad tooted välja müüa. Pikemas perspektiivis kaovad lettidelt tooted, mille võimsus on üle 1600 W. Samuti kaovad tänu uuele regulatsioonile turult vähetõhusad masinad, kuna tarbijad oskavad tänu märgisele langetada paremini informeeritud otsuse.

Kas vastab tõele, et nõrgema tolmuimeja kasutaja kasutab seda lihtsalt kauem, et saada sama tulemus kui võimsama masinaga?

MP: Arusaam, justkui pelgalt mootori võimsus tagaks tolmu ja mustuse parema kokku korjamise ja imemise, ei vasta tõele - võimsama mootoriga tolmuimejad panustavad rohkem elektriarvesse kui kodu koristamisse.

Mootori võimsus teatud tasemeni on küll oluline, kuid see tase ei pea kindlasti olema 2000 W juures, näiteks pesumasinad on ca 300W, nõudepesumasinad ca 100 W ning külmik 80-150W - milleks peaks siis tolmuimeja olema 10 või enam korda võimsam? See annab aimu, et tolmuimeja on hetkel ebaproportsionaalselt ja ebavajalikult mootorivõimsusele orienteeritud.

Mootorivõimsuse vähendamine tolmuimejatel tagab ennekõike kokkuhoiu elektrienergias ning regulatsioon on ennekõike selleks, et pakkuda tarbijale energiamärgiste näol piisav teave, et neil oleks võimalik langetada informeeritud otsus ning soetada seade, mis vastab nende vajadustele. Mootorivõimsus ei ole see, mis kodu puhtaks teeb!

Kuidas tolmuimeja töötab ning mis tagab selle, et masin kodu korralikult puhastaks?

MP: Tolmuimeja eesmärk on koristades tekitada alarõhuga masinas piisav õhuvool ja tagada sellega piisav tolmu ning mustuse kokku korjamine erinevatelt pindadelt. Optimaalse õhuvoolu ja vaakumi tekitamise tähtsateks komponentideks ja tõhusa koristuse tagamiseks on tolmuimejas olulised ka otsik, tolmukott ja filter. Ehk siis lihtsamalt öeldes: kui masin koristades õhku peale ei saa, siis ei ole kasu ei võimsamast mootorist ega suuremast imemisvõimsusest. Oluline on, et masin oleks loodud viisil, kus minimaalse energiakulu juures toimub maksimaalselt tõhus koristamine.

Tolmuimeja efektiivsuse ja koristuse tõhususe tagavad järgmised näitajad kombineeritult:

1) piisav õhu läbivool tolmuimejast

2) piisav puhta õhku tagastus ja hea filter, mis ei lase mustust tagasi elamisse (tolmuimeja puhul on ülioluline, et masin suudaks koristades eraldada sisseimetud tolmu, õhu ja mustuse kombinatsioonist ka pisimad tolmuosakesed ning tagasi ruumi lasta võimalikult puhta õhu. Kui tolmuimeja kogub mustuse ja tolmu kokku, kuid paiskab selle kohe tolmuimejast väljutatud õhuga majapidamisse, siis koristamist ei toimu)

3) piisav tolmu korjamine erinevatelt pindadelt (energiamärgis annab tarbijale teada nii masina efektiivsusest vaipkattega kui ka kõval pinnal)

4) optimaalne ning võimalikult väike energiakulu. Energiasäästlik mootor.

5) otsik, mis määrab õhuvoolu ning vaakumi

NB!Koduste seadmete puhul on  oluline, et masin oleks maksimaalselt tõhus minimaalse energiakulu juures. Hetkel müügil olevate tolmuimejate puhul on masina energiakulu võrreldes tema tõhususega väga väike ning antud regulatsiooni puhul on oluline saavutada piisav ja tõhus koristustulemus mõistliku energiakuluga, et masin oleks efektiivne.

Kas muudatus tähendab tarbija jaoks ka tolmuimejate hinnatõusu (kuna tegu on uuema tehnoloogiaga jne)?

MP: Hetkel me veel ei tea, kuidas hakkavad tehnoloogiad muutuma ning kui tõhusaid tolmuimejaid ja missuguse hinnaga on võimalik toota, kuid Electroluxil on juba praegu valikus mitmeid tolmuimejaid, mille võimsus jääb nii alla 1600 W kui ka alla 900 W, kuid mille koristustõhusus ei ole mitte kuidagi kehvem kui 2000 W masinatel.

Kuidas siiani üle 1600-vatiste või üldse võimsamate tolmuimejate järele nõudlus on? Kas inimesed eelistavad võimsaid tolmuimejaid või on valikus selliseid masinaid, mis ka väiksema võimsuse puhul sama töö ära teevad?

MP: Väiksema kui 1600 W võimsusega tolmuimejaid on hakatud alles viimaste aastate jooksulrohkem tootma, seega on seni tarbija pigem kaubandusest leidnud ja ostnud kõrgema võimsusega tolmuimejaid. 

Lugejad ennustavad, et küllap leitakse ka tolmuimejate võimsuse piirangule mingi kaval lahendus (nagu säästupirnide puhul, kus ilmusid "põrutuskindlad tööstuslikud pirnid"). Kas võib juhtuda, et mingil hetkel hakatakse võimsamaid tolmuimejaid müüma teise nime all, nt tööstuslike tolmuimejate nime all (ja ehk veidi kallimalt), aga inimesed saavad neid siiski osta?

MP: väga keeruline on ennustada, kuidas regulatsioon tootearendusele mõjub.

Saada vihje, foto või video!
Saada vihje
Jälgi meid sotsiaalmeedias