Kuidas valida autokooli, et mitte kulutada aastat korduseksamite tegemisele?


Kuidas valida autokooli, et mitte kulutada aastat korduseksamite tegemisele?
Foto: Pexels

Massimeedias tõstatatakse sageli juhiloa saamisega seotud teemasid, nagu eksamijärjekorrad või koolitustasu tõstmine. See rõhutab probleemi aktuaalsust – lubade saamine venib sageli mitu kuud või isegi aastaid. Pealegi võib see olla väga kallis.

Kuidas valida õige autokool? Kuidas sooritada eksamid esimesel katsel ja kui palju maksab juhiloa saamine? Sellest artiklist leiate vastused neile ja muudele sõidukijuhtide koolitusega seotud küsimustele.

Millised on teie ootused?


Enne autokooli valimist tuleb endalt küsida, millised on minu ootused koolitusele. Kui soovite lihtsalt load saada ja võimalikult odavalt, siis lähtute autokooli valides ennekõike hinnast. Kui soovite saada heaks autojuhiks ja sooritada eksamid esimesel katsel, siis on autokooli valiku kriteeriumid teistsugused.

Me ei soovita teil valida varianti „lihtsalt load saada“. Kuid räägime kõigest järjekorras.

Kuidas valida sobiv autokool?


Lühidalt on autokooli valimisel mõistlik arvesse võtta:
• koolituse kogumaksumust,
• eksamite sooritamise statistikat,
• õpilaste tagasisidet.

Kogu selle teabe leiate mugavas vormis portaalist valiautokool.ee. Kuid räägime üksikasjadest.

Huvitav fakt
Koolituse kogumaksumus on keskmiselt 20 protsenti kõrgem autokooli põhikursuse hinnast.

Portaali valiautokool.ee andmed seisuga 2020. aasta juuli (B-kategooria sõiduauto)

Koolituse maksumus

Seotud lood:


Järgides turundusreegleid ja turutraditsioone, ei näita paljude autokoolide veebilehed hindu täies mahus, vaid osade kaupa. Selle tulemusel võib koolituse kogumaksumus olla oluliselt suurem, kui esmapilgul tundub.

Võtame näiteks B-kategooria (sõiduauto). Koguhind koosneb põhikursuse, riskivältimise koolituse, pimedal ajal sõiduki juhtimise ja esmaabikursuse maksumusest. Lisaks võtavad mõned koolid eksamite eest eritasu.

Täiendav sõidutund võib maksta rohkem kui kohustuslikku koolitusprogrammi kuuluv õppetund. Käigukasti tüüp, keel ja koolituse liik (klassis või e-õppes) võivad samuti kulusid mõjutada. Seda kõike tuleb arvestada.

Portaal valiautokool.ee toob hinnad ära spetsiaalses tabelis, kus näete koolituse tegelikku maksumust.

Samuti peaksite arvestama sellega, et pärast autokooli lõppu peate tasuma riigilõivu juhiloa ning teooria- ja sõidueksamite eest. Maanteeameti büroos on riigilõiv 92 eurot ja e-teeninduses vormistamisel 86 eurot.

Huvitav fakt
Hiiumaal on keskmine sõidueksami sooritamise protsent 80, Harjumaal ainult 33.

2019. aasta andmed, B-kategooria sõiduauto, eksami sooritamine esimesel katsel

Kust leida autokoolide statistikat?


Maanteeameti kodulehelt ja portaalist valiautokool.ee. Erinevus on see, et amet annab üldarvud, aga valiautokool.ee võtab ametlikust statistikast kõige olulisemad andmed.

Lehel valiautokool.ee võetakse arvesse ainult esimest eksamikatset. Sõidueksami puhul võetakse arvesse linna, kus autokool töötab, teooria puhul keelt, milles eksam sooritatakse. Miks see on oluline? Teooriaeksamite sooritamise protsent võib õppekeelest olenevalt tugevalt erineda. Reeglina sooritatakse eksamid paremini eesti keeles, järgnevad vene keel ja seejärel suure mahajäämusega inglise keel.

Sõidueksamite sooritamise protsent võib Eesti erinevates osades oluliselt erineda. Seetõttu pole mõtet võrrelda näiteks Tallinnas ja Kärdlas töötavate autokoolide tulemusi. Et te ei satuks segadusse, näitab valiautokool.ee teie valitud linna (või maakonna) andmeid. Näete ka keskmisi tulemusi ja saate nendega võrrelda teid huvitava autokooli protsente.

Mida näitab eksamite sooritamise statistika?


Statistika kajastab erinevates autokoolides õppinud autojuhtide väljaõppe taset. Tulemused võivad olla väga erinevad. Näiteks ühe Tallinna autokooli õpilased sooritavad eksami esimesel katsel 25 protsendil ja teise Tallinna kooli õpilased 47 protsendil juhtudest. Autokooli valimisel on mõistlik seda arvestada.

Tuleb aga märkida, et statistika on hea indikaator, kuid mitte absoluutne tõde. Vaatame, miks.

Esiteks on need autokooli õpilaste keskmised tulemused. See tähendab, et mõni sooritab eksami alati paremini ja mõni halvemini. Teiseks sõltub palju õpilasest endast – autokooli tulemused kajastavad seda, kui palju inimesi tuli „lihtsalt lube saama“ ja kui palju on neid, kes tegelikult õpivad.

Mis on veel oluline? Kui õpilane autokooli lõpetab, peab ta mõnikord sõidueksamit mitu kuud ootama. Sealjuures muudab kaks kuni kolm nädalat ilma sõidupraktikata teda rooli taga ebakindlaks. Kuu ilma praktikata vähendab eksami sooritamise tõenäosuse peaaegu nullini. Negatiivne tulemus mõjutab autokooli statistikat, kuid kool ei saa midagi mõjutada – kui inimene ei taha õppida, siis ei saa teda sundida.

Need probleemid ei puuduta aga üksikuid autokoole, vaid kõik tegutsevad täpselt samasugustes tingimustes. Seepärast saab koolide tulemusi omavahel võrrelda.

Seega on statistika autokooli koolituskvaliteedi hea indikaator, kuid mitte ideaalne näitaja. Seetõttu on lisaks eksamitulemustele mõistlik arvestada ka õpilaste tagasisidega.

Huvitav fakt
Õpilane ei tea sageli, kuidas autokooli tööd hinnata, mistõttu ei saa kõiki soovitusi usaldada.

Õpilaste tagasiside


Väga sageli valitakse autokool sõprade ja tuttavate soovitusel. Nende tagasiside võib olla väga kasulik ja seda tuleb arvestada. Kuid inimesed ei tea alati, kuidas autokooli tööd hinnata, ja keskenduvad teisejärgulistele asjadele: instruktor oli rahulik, auto oli hea, klassiruum asus kesklinnas ...

See kõik on muidugi oluline, kuid on mõistlik selgitada välja vähemalt järgmised asjaolud:
• Kas õpetaja andis teoorialoenguid huvitavalt või oli teil igav ja te lihtsalt „õppisite teste“?
• Kas instruktor õpetas teid või istus lihtsalt vaikides kõrval?
• Kui hästi õpetati teid külgboksi parkima ja maanteel sõitma?
• Kas teid päriselt õpetati või kästi rasked kohad (näiteks ringid) lihtsalt ära õppida?
• Mitmendal katsel te eksamid sooritasite? Kui mitte esimesel, siis miks?

Parkimise (sealhulgas külgboksi) ja maanteel sõitmise õpetamine on osa kohustuslikust sõidukijuhtide koolitusprogrammist. Kui seda ei õpetata, on koolituse kvaliteet halb.

Instruktor peab õpetama, mitte ainult korraldama ekskursioone eksamikohtadele. Olukord teel ei ole kunagi sama: eksamimarsruudid muutuvad pidevalt ja te ei saa eksamil läbi mälu järgi sõites. Rääkimata sellest, et sellise lähenemisega teist head autojuhti ei saa.

Kui autokooli õpilane ei sooritanud eksamit esimesel katsel, küsige, miks. Kõige sagedamini kuulete, et ta lihtsalt „kukutati läbi“. Kuid see on reeglina tõest kaugel ja põhjus on ikkagi milleski muus. Püüdke teada saada, kas ta sai oma õpetajalt korraliku väljaõppe.

Kui olete hiljuti autokooli lõpetanud, hinnake seda portaalis valiautokool.ee. See aitab paljudel inimestel valida endale sobiv kool ja teil on võimalik võita lõppastme koolituse (libedasõit) tasuta kursus.

Loosimise tingimused leiate siit.


Kokkuvõtteks


Enne õppima asumist häälestage end faktile, et autokool on tõsine asi. Peate kulutama palju aega ja vaeva. Vastasel juhul te juhiluba mõistliku aja jooksul kätte ei saa ning seejuures kulutate palju raha koolitusele ja järeleksamitele.

Autokooli valides hinnake eksamite sooritamise statistikat ja õpilaste tagasisidet. Mõelge koolituse kogumaksumusele, mitte ainult põhikursuse hinnale. Selles aitab teid valiautokool.ee, kus saate autokooli valida filtrite (hind, eksamitulemid jms) abil. Suurt rolli mängib ka teile sobiv õppeklasside asukoht – need tähistatakse kaardil markeritega.

Mis on veel oluline? Kvaliteetsed õppematerjalid. 1200 testiküsimuse lahendamine ja lõpptulemusena teooriaeksami mitte sooritamine on suur pettumus. Lähenemisviis teadmiste kontrollimisele riiklikul eksamil on hiljuti muutunud ja aegunud liiklustestide järgi õppimisel pole mõtet.

Kui soovite eksamid esimesel katsel sooritada, külastage saiti liikluslab.ee. Sealt leiate palju kasulikku teavet ja ainsad praegu saadaolevad õppematerjalid, mis aitavad 2020. aastal eksamiteks valmistuda.

Saada vihje, foto või video!
Saada vihje
Jälgi meid sotsiaalmeedias