LOE, millistel tingimustel saad tulumaksult soodustust


Tuludeklaratsioon-7
TuludeklaratsioonFoto: Taavi Arus

Alates tänasest saab maksu- ja tolliameti veebikeskkonnas tutvuda oma eelmise aasta tuludeklaratsiooni andmetega. Tuludeklaratsiooni saab hakata esitama alates järgmisest nädalast. Toome välja need kulud, mille saad maksustamisele kuuluvast tulust maha arvata.

Maksustamisele kuuluvast tulust võib maha arvata:

  • maksuvaba tulu – 2016. aastal 2040 eurot
  • täiendav maksuvaba tulu lapse ülalpidamisel – 2016. aastal 1848 eurot (alates teisest lapsest)
  • täiendav maksuvaba tulu pensioni korral – saadud pensioni summa ulatuses, kuid mitte rohkem kui 2700 eurot aastas
  • täiendav maksuvaba tulu tööõnnetus- või kutsehaigushüvitise korral – saadud hüvitise summa ulatuses, kuid mitte rohkem kui 768 eurot aastas
  • endale eluaseme soetamiseks võetud eluasemelaenu intressid
  • koolituskulud
  • kingitused, annetused
  • vabatahtliku kogumispensioni maksed – rakendatakse 15-protsendilist mahaarvamise piirangut, kuid mitte rohkem kui 6000 eurot
  • kohustusliku kogumispensioni maksed ja töötuskindlustusmaksed (võetakse arvesse aasta kestel, v.a FIE kohustusliku kogumispensioni makse)
  • välisriigi kohustuslikud sotsiaalkindlustusmaksed

Maksumaksja võib eluasemelaenu intresse, koolituskulusid, kingitusi ja annetusi maha arvata kokku kuni 1200 eurot, kuid mitte rohkem kui 50 protsendi ulatuses maksumaksja sama maksustamisperioodi tulust.

Madalapalgalise töötaja tagasimakset saab isik taotleda koos tuludeklaratsiooni esitamisega.

Saada vihje, foto või video!
Saada vihje
Jälgi meid sotsiaalmeedias