Maanteeamet selgitab tehnoülevaatuse töökorraldust: miks on uued ülevaatusnõuded vajalikud? Mis vahe on olulistel ja ohtlikel vigadel?

 (75)
Tehnoülevaatus
TehnoülevaatusFoto: Andres Putting

Tänase Kasuliku artikli valguses selgitab Maanteeameti peadirektori asetäitja liiklusohutuse ja ühistranspordialal Meelis Telliskivi, kuidas toimib Eestis ülevaatuse töökorraldus ja miks on teatud nõuded vajalikud.

Peame vajalikuks selgitada tehnoülevaatuste töökorraldust.

Tehnoülevaatusega tagatakse, et sõidukeid hoitakse nende kasutamise ajal liiklusele ohutus ja keskkonna seisukohast vastuvõetavas seisukorras. Eestis ei tee tehnoülevaatust riik vaid eraettevõtted, kes on sõlminud tehnoülevaatuste tegemiseks halduslepingu. Selles on määratud kindlaks ülevaatuse tegemiseks ja korraldamiseks vajalikud tingimused.

Alates 01. juulist 2018 on üheks tehnoülevaatuste halduslepingute tingimuseks kaamerate paigaldamine tehnoülevaatuspunktidesse. Kaamerad on paigaldatud selleks, et vähendada korruptsiooniriski. Need aitavad ära hoida juhtumeid, kus kasutatakse doonorautosid, kus sõidukile vormistatakse ülevaatus sõidukit reaalselt kontrollimata või sõiduki seisukorda kontrollivad isikud, kellel puudub selleks voli.

Tehnoülevaatust teevad pädevad, perioodiliselt atesteeritud ja erialase väljaõppega spetsialistid. Ülevaatuse töömaht ja tulemuste hindamine on kehtestatud ministri määrusega. Vead jagunevad olenevalt nende iseloomust 3 rühma: väheolulised, olulised ja ohtlikud vead.

Väheolulised vead on sellised, mis ei mõjuta olulisel määral sõiduki ohutust ega keskkonda. Need vead tuleb kõrvaldada esimesel võimalusel ja sõidukit ei pea uuesti ülevaatajale ette näitama.

Seotud lood:

Olulised vead on sellised, mis võivad halvendada sõiduki ohutust, mõjutada keskkonda või seada ohtu teised liiklejad. Sõiduk tuleb uuesti ülevaatajale ette näidata, et ta saaks veenduda kas olulised vead on kõrvaldatud.

Ohtlikud vead on sellised, mis on otseselt ja vahetult liiklusohtlikud või mõjutavad keskkonda. Siin tuleb samuti sõiduk uuesti ülevaatajale ette näidata, et ta saaks veenduda, kas ohtlikud vead on kõrvaldatud.

Ülevaatuse üks osa on ka sõiduki identifitseerimine. Selle eesmärk on veenduda, et ülevaatusele on toodud see sõiduk, mille pähe seda esitletakse. Identifitseerimine toimub peamiselt raamile löödud VIN-koodi kontrollimisega. Esineb juhtumeid kus ülevaatusele on esitatud varastatud sõidukeid, millel on vahetatud üksnes registreerimismärk ja külge kleebitud võltsitud tehasenumber või andmesilt. Raamile pressitud VIN-kood on samas jäetud muutmata, sest seda on raske võltsida. Samuti esineb juhtumeid, kus kahel samade parameetritega autodel vahetatakse ära numbrimärgid, kuid vaid üks neist on tehniliselt korras või arvele võetud.

Lisaks suhtleme pidevalt Tehnoülevaajate Liiduga ja arutame olulisi muudatusi.

Saada vihje, foto või video!
Saada vihje
Jälgi meid sotsiaalmeedias