Riidepoe müüja küsib: mida teha, kui tööandja ei luba mul klientide ees sekundikski maha istuda?

 (177)
Noorte Hääle fotolavastused
Foto on illustratiivne.Foto: Tiit Blaat

Kui tööandja ei luba seisvat tööd tegeval töötajal piisavalt puhata, siis tuleks pöörduda tööinspektsiooni poole.

Lugeja küsib: Töötan klienditeenindajana kaubanduskeskuse riietepoes. Minu tööandja ei luba kliendialas toolil istuda. Istumisvõimalus on küll tagaruumis olemas, kuid väga harva saab seda kasutada, sest kogu aeg tuleb kliente teenindada või kaupa välja panna. Jalad on pinges ja valutavad. Mida selles olukorras teha?

Vastab Indrek Avi, Tööinspektsiooni töökeskkonna konsultant

Lihaspinge ja valu on ülekoormusele viitavad sümptomid, mille eiramisel võib aja jooksul välja areneda ülekoormushaigus. Järjepideva seismise või kõndimisega töö võib ülekoormata lihaseid, kõõluseid, sidemeid, liigeseid ja pehmeid kudesid, kui tervisekahjustuste vältimiseks ei ole rakendatud abinõusid või need reaalselt ei toimi. Kui teie arvates tööandja rakendatud abinõud ülekoormushaigestumist ei väldi ja töö ohustab tervist, millele osutavad ka teie tervisesümptomid, on õigus ja kohustus sellest tööandjat teavitada. Nii saab pöörata tööandja tähelepanu olukorra tõsidusele.

Töötervishoiu ja tööohutuse seadus ütleb, et tööandja peab töötaja ülekoormuse vältimiseks töö võimalikult sobivaks kohandama ning võimaldama töövahetuse jooksul tööaja hulka arvatavaid vaheaegu. Üldjuhul ei vähenda ülekoormushaigestumise riski üksnes vaheaegade võimaldamine ning rakendada tuleb ka teisi abinõusid. Näiteks aitab teenindusleti põrandale paigaldatud põrandamatt vähendada jalgade ülekoormust, töötajale antakse mugavad tööjalanõud, teda julgustatakse vaheaegu pidama, vähendatakse töövahetuse pikkust ja vajadusel võetakse tööle täis- või osalise tööajaga töötajaid.

Seotud lood:

Kui töötingimused ei võimalda puhkamiseks mõeldud ruumis piisavalt töökoormusest taastuda, tuleb paigutada kliendialasse toolid ja lubada nendel istuda. Seismisele ja kõndimisele vahelduvad lühikesed ja sagedased istumispausid või vähemalt nõjatumine vähendavad koos teiste abinõudega väsimust ja ülekoormusriski oluliselt.

Kui tööandja abinõusid ei rakenda, võite Tööinspektsiooni poole pöörduda, et saaksime vajadusel algatada järelevalve nõuete täitmise üle. Ühtlasi võite pöörduda arsti poole ning arsti otsuse alusel nõuda tööandjalt oma töötingimuste ajutist kergendamist.

Saada vihje, foto või video!
Saada vihje
Jälgi meid sotsiaalmeedias