Täna õhtul võivad esimesed inimesed oma tuludeklaratsiooni juba ära esitada, esimese hooga andsid maksuameti serverid rahva surve all järele

 (153)
Täna õhtul võivad esimesed inimesed oma tuludeklaratsiooni juba ära esitada, esimese hooga andsid maksuameti serverid rahva surve all järele
Kuvatõmmis

E-maksuametis saab ametlikult homsest alates tuludeklaratsiooni esitada, kuid süsteemide valmides võivad esimesed tulude deklareerijad saada oma toimetustega ühele poole juba täna õhtul.

Maksu- ja tolliamet on varem öelnud, et tulumaksu tagastamise järjekord perekonnanime algustähe ega esitamise aja põhjal ei kujune. Seega kiiremad tuludeklaratsiooni esitajad ei saa oma tulusid varem tagasi.

Järjekord ei kujune perekonnanime algustähe ega esitamise aja põhjal, vaid on automaatne. Tulumaksu tagastuse kiirus oleneb peaasjalikult sellest, kas deklaratsiooniga oli kõik korras – kas see läks läbi, kinnitati ja vormistati tagasikandeks.

2017. aasta tuludeklaratsiooni saab aga esitada alates 15. veebruarist. Seni on e-maksuametis võimalik tutvuda maksu- ja tolliameti käsutuses olevate andmetega oma tulude ja kulude kohta, mille väljamakse tegijad (tööandjad jne) või kulu saajad (koolitusasutused, pangad, kindlustusfirmad jne) on maksu- ja tolliametile esitanud.

Kui andmed puuduvad või erinevad teadaolevatest andmetest, palub amet pöörduda väljamakse tegijate või kulu saajate poole palvega kontrollida maksu- ja tolliametile esitatud andmeid.

Tasutud eluasemelaenu intresside andmeid saab igaüks esitada ise läbi oma internetipanga (juhul, kui pank seda võimaldab, täpsemat infot tõendi esitamise võimaluste kohta tuleb küsida oma pangast).

Eraisiku tuludeklaratsiooni esitamine 2017. aasta tulude kohta

 • Sel aastal saab esitada ainult üksikdeklaratsioone, samas saab teatud tingimustel kanda abikaasale üle kasutamata jäänud maksusoodustused. E-maksuametis/e-tollis pakutakse seda võimalust automaatselt.

 • 1. Maksuvaba tulu suurus:

  2. Eluasemelaenu intressid, koolituskulud ja annetused:

  • Eluasemelaenu intresse, koolituskulusid ja annetusi kokku saab maha arvata tuludest jätkuvalt kokku kuni 1200 eurot ühe deklaratsiooni kohta

   • Kuid 1200 eurost mahaarvatavast kulust saab eluasemelaenu intresse maksimaalselt kasutada kuni 300 eurot (varem kehtis vaid üldine piirmäär, et mahaarvatavaid kulusid saab kokku olla 1200.

  Näide

  Eraisiku kulutused: eluasemelaenu intressid 400 € , koolituskulud 500 € ehk kokku 900 €. Maha saab arvata aga 800€, sest eluasemelaenu intresside maksimaalne mahaarvatav summa on 300 eurot, millele lisandub koolituskuludelt 500 eurot. Kokku 800 eurot.

  3. Laste maksuvaba tulu kasutamine:

  • Jätkuvalt alates teisest lapsest täiendav maksuvabastus 1848 eurot lapse kohta.

  • Lisaks võrreldes 2016. aastaga võib deklareerida ka abikaasa lapsi, kui abikaasa ise või lapse teine vanem lapsi ei deklareeri s.t. et üks lapsevanem võib oma deklaratsiooni kanda oma lapsed, abikaasa lapsed ja ühised lapsed.

  4. Abikaasade tuludeklareerimine:

  • Alates 2017. aasta tuludeklaratsioonist, mis esitatakse 2018. aasta veebruaris/märtsis enam abikaasad varasemal kujul kehtinud ühisdeklaratsiooni esitada ei saa.

  • Kõik saavad esitada ainult oma üksikdeklaratsiooni.

  • Samas on abikaasadel võimalus jagada kasutamata jäänud maksusoodustusi.

  4. 1. Üldist maksuvaba tulu saab jagada ainult tingimusel, kui üks abikaasa ei saa tulu või saab tulu (nt 1 päeva töötasu, üüritulu vm) alla 2160 euro aastas. Sel juhul saab ta kasutamata maksuvaba osa üle anda teisele abikaasale, kui abikaasade maksustatav tulu ei ületa kokku 50 400 eurot kalendriaastas. Osaliselt saab kasutamata maksuvaba tulu üle anda kui isikute kogutulu jääb vahemikku 48 240 kuni 50 400 eurot.

  Maksimaalne edasi kantav summa saab olla 2160 eurot.

  Näide 1

  Abikaasa A tulu aastas kokku on 51 000 eurot, abikaasa B tulu on 500 eurot aastas kokku.

  Kuna abikaasade tulu kokku aastas ületab 50 400 eurot, siis abikaasa B kasutamata jäävat maksuvaba tulu (2160-500=1660 eurot) abikaasa A kasutada ei saa.

  Näide 2

  Abikaasa A tulu aastas kokku on 30 000 eurot, abikaasa B tulu on kokku 1000 eurot aastas. Kuna kokku on abikaasade tulu aastas 31 000 eurot (ehk vähem kui piiriks seatud 50 400 eurot), saab abikaasa A kasutada abikaasa B kasutamata jäänud tulu (2160-1000=1160 eurot).

  Näide 3

  Abikaasa A tulu aastas kokku on 49 000 eurot, abikaasa B tulu on 1000 eurot aastas. Kokku on abikaasade tulu 50 000 eurot ehk alla 50 400 euro. Kuigi abikaasal B jääb kasutamata 1160 eurot maksuvaba tulu, siis abikaasa A saab kasutada ainult 400 eurot. Ehk selle, mis jäi puudu seatud 50 400-eurosest piirist.

  Näide 4

  Abikaasa A tulu aastas kokku 47 000 eurot, abikaasa B tulu on 1 420 eurot aastas. Kokku on abikaasade tulu 48 420 eurot. Abikaasa B kasutamata jääv osa on 740 eurot, mille saab kõik abikaasa A kasutada, kuna 50 400 eurose piiri kohaselt oleks maksimaalne summa kuni 1980 eurot (50 400 - 48 240).

  • Fakt: 2016. aasta deklaratsioonide alusel hinnates saavad hakata abikaasale üle andma kasutamata 2160 eurot maksuvaba osa ca 14 800 inimest.

  4. 2. Eluasemelaenu intressi ja koolituskulu maksustatavat tulu ületava summa või selle osa võib abikaasale üle kanda, kui abikaasade varasuhteks on varaühisus.

  Siin kehtivad samad piirangud, mis kõigile üksikdeklaratsioonidele. Maksimaalne mahaarvatav summa ühe deklaratsiooni kohta on 1200 eurot, millest eluasemelaenu intresside osa maksimaalselt 300 eurot.

  4. 3. Laste maksuvaba tulu kasutamata jääva osa võib abikaasale üle kanda, kui abikaasade varasuhteks on varaühisus.

  4. 4. soovitused

  • Kasutamata jäänud maksuvaba tulu, täiendava maksuvaba tulu laste pealt, eluasemelaenu intresside ja koolituskulude jagamist pakub e-MTA automaatselt. Ehk inimese jaoks muutub deklareerimine sellevõrra mugavamaks.

  • Käsitsi ei pea abikaasad midagi deklaratsioonile kandma, vaid kui isikul jääb mingi osa maksusoodustusi kasutamata, siis tuludeklaratsiooni esitades pakub MTA ise seda võimalust ning maksumaksja saab valida, kas soovib kasutamata soodustused üle kanda abikaasale.

  • Kui seda soovi avaldatakse, siis eeltäidab MTA need soodustused automaatselt abikaasa tuludeklaratsioonile.

  • Abikaasal on õigus ka neist loobuda.

  • Kõik arvutused ja soodustuste kasutamise arvutab MTA.

  • Soovitame esimesena esitada oma tuludeklaratsiooni sellel abikaasal, kellel on tulud väiksemad või rohkem maksusoodustusi.

  Allikas: maksu- ja tolliamet

  Saada vihje, foto või video!
  Saada vihje
  Jälgi meid sotsiaalmeedias