Vähenenud töövõimega inimeste kaasamine tööellu loob palju võimalusi

 (5)
Vähenenud töövõimega inimeste kaasamine tööellu loob palju võimalusi
Foto: Shutterstock

Oleme praegu Eestis olukorras, kus iga aasta väheneb töötavate inimeste arv 4800 inimese ehk umbes Saue-suuruse linna võrra. Meie rahvastik vananeb, paljud meist rändavad välismaale end teostama ning noori lisandub tööturule liiga vähe. Suur pilt näitab, et aastal 2040 on Eestis 120 000 erasektori maksumaksjat vähem kui praegu.

Töökäte puuduse probleem ei puuduta ainult erasektoris tegutsevaid ettevõtjaid, kes ei saa seetõttu laieneda või peavad tegutsemiseks otsima teisi riike, kus on neile vajalikke töötajaid piisavalt. Tegemist on Eesti arengu pikemaaegse küsimusega: kui töökäsi ja maksumaksjaid jääb aina vähemaks, siis kes maksab 25 aasta pärast seenioridele pensioni, kes peab üleval haridus- ja tervishoiusüsteemi ning kogu riiki? Kui praegu peab iga erasektori töötaja ülal 1,6 inimest, siis aastal 2040 peavad teie lapsed üleval juba kaht inimest.

Üks lahendus, mis aitab kaasa probleemi leevendamisele, on aktiivsem vähenenud töövõimega inimeste tööturule kaasamine. Tegemist on kõrgelt motiveeritud inimestega, kes soovivad anda oma panuse meie kõigi edusse. Oleme seda meelt, et igal inimesel, kes suudab ja tahab töötada, peab see võimalus Eestis olemas olema. Kas või väikese koormusega.

Küll aga peame nii tööandjate, kolleegide kui ka kodanikena olema vastuvõtlikumad. Tihtilugu näeme vähenenud töövõimega inimeste töötamisel võimalikke takistusi liiga suurtena või seal, kus neid tegelikkuses ei eksisteeri. Aitamaks leevendada ja kaotada selliseid asjatuid hirme, korraldab Eesti Tööandjate Keskliit sotsiaalministeeriumi toel projekti, mille sisu on tutvustada vähenenud töövõimega inimeste värbamise võimalusi tööandjatele. Muu hulgas oleme käivitanud tööandjate ühisuse, kuhu kuuluvad ettevõtted lubavad kohelda vähenenud töövõimega töötajaid teistega võrdselt.

Sellest erilehest saate lugeda kogemuslugusid nii tööandjatelt kui ka vähenenud töövõimega inimestelt, kes on elavaks näiteks selle kohta, et julgem kaasamine toob endaga edu ja aitab leevendada töökäte puudust.

Panen kõigile tööandjatele südamele otsida ise aktiivselt lahendusi tööjõuprobleemile, see ei saa olla ainult riigi ülesanne. Minge oma ettevõttesse tagasi ja vaadake avatud silmadega ringi. Võimalik, et te praegu veel ei märka võimalust pakkuda vähenenud töövõimega inimesele tööd. Ja kui te juba olete aktiivsed ning tegutsete vähenenud töövõimega inimesi tööturule kaasates, siis andke ka endast märku. Teiste tööandjate kogemuste kuulmine inspireerib tegutsema.

Saada vihje, foto või video!
Saada vihje
Jälgi meid sotsiaalmeedias