Jaanus Tehver: vabaduse võtmine peab alati toimuma kooskõlas kehtiva õigusega


Põhiseaduse 100. sünnipäeva puhul tutvustab Eesti Advokatuuri esimees ja advokaat Jaanus Tehver põhiseaduse 21. paragrahvi, mis ütleb, et igaühele, kellelt on võetud vabadus, teatatakse viivitamatult talle arusaadavas keeles ja viisil vabaduse võtmise põhjus ja tema õigused ning antakse võimalus teatada vabaduse võtmisest oma lähedastele.

Õigus vabadusele on üks olulisemaid põhiõiguseid, kuid see ei ole absoluutne ja teatud juhtudel on riigil õigus inimeselt vabadus võtta. Vabaduse võtmine peab aga toimuma rangelt kooskõlas kehtiva seadusega, mistõttu peavad ametnikud järgima kindlat korda.

Selleks, et isik saaks otsustada vabaduse võtmise põhjendatuse üle ja vajaduse korral seda kohtus vaidlustada, peavad ametnikud kohe selgitama kinnipidamise põhjuseid. Kuriteo toimepaneku kahtluse korral on aga isikul õigus pidada abi saamiseks nõu advokaadiga. Samuti ei tohi ilma kohtu loata pidada kedagi kinni kauem kui 48 tundi.

Põhiseaduse aasta sündmusi saab jälgida ka põhiseaduse 100. sünnipäevale pühendatud veebilehel.

Projekt valmib Delfi ja justiitsministeeriumi koostöös.

Saada vihje, foto või video!
Saada vihje
Jälgi meid sotsiaalmeedias