Kadi Lauri: näitame oma hoolimist, märgates abivajavaid lapsi


Põhiseaduse 100. sünnipäeva puhul tutvustab Sotsiaalkindlustusameti lastekaitse osakonna nõustamisteenistuse talituse juhataja Kadi Lauri põhiseaduse 26. paragrahvi, mis ütleb, et igaühel on õigus perekonna- ja eraelu puutumatusele.

Igaühel on õigus perekonna- ja eraelu puutumatusele. See annab õiguse oodata, et riik ei sekku perekonna- ja eraellu. Siiski näeb põhiseadus ette need olukorrad, mille puhul on riigi sekkumine ja eraelu riivamine lubatud. Üheks selliseks olukorraks on vajadus kaitsta teiste inimeste õigusi ja vabadusi.

Lapse heaolu ja õiguste tagamisel on esmane vastutus lapsevanemal või teda kasvataval isikul. Olukorras, kus lapsevanem või teda kasvatav isik ei tegutse lapse huvides või ohustab lapse heaolu ja õigusi, on riigil õigus sekkuda perekonna autonoomiasse. Lastekaitsja teeb seda aga alati ainult lapse õiguste ja huvide kaitseks.

Põhiseaduse aasta sündmusi saab jälgida ka põhiseaduse 100. sünnipäevale pühendatud veebilehel.

Projekt valmib Delfi ja justiitsministeeriumi koostöös.

Saada vihje, foto või video!
Saada vihje
Jälgi meid sotsiaalmeedias