Liisa Pakosta: Erinevustest hoolimata peavad kõigil olema võrdsed võimalused

VIDEO

Põhiseaduse 100. sünnipäeva puhul tutvustab soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise volinik Liisa Pakosta põhiseaduse 12. paragrahvi, mis ütleb, et kõik on seaduse ees võrdsed. Võrdsus tähendab, et kedagi ei tohi halvemini kohelda näiteks rahvuse, nahavärvuse, soo, keele, päritolu, usutunnistuse, veendumuste, sotsiaalse seisundi ja muude tunnuste tõttu.

Leiame ajaloost mitmeid näiteid inimsuse vastastest kuritegudest, mille käigus on diskrimineeritud erinevaid ühiskonnagruppe tunnuste alusel, mida nad ise endas muuta ei saa. Selliste sündmuste kordumise ärahoidmiseks on Eesti põhiseaduse järgi vihkamisele ja diskrimineerimisele õhutamine karistatav. On oluline, et kõigil oleksid võrdsed võimalused ja et ühiskonnaliikmetena kohtleksime üksteist lugupidavalt.

Põhiseaduse aasta sündmusi saab jälgida iganädalaselt ka Põhiseadus 100 veebilehel: https://www.pohiseadus100.ee/et

Projekt valmib Delfi ja Justiitsministeeriumi koostöös.

Saada vihje, foto või video!
Saada vihje
Jälgi meid sotsiaalmeedias