Ülle Madise: õiguskantsleri töö on valvata, et Eestis käiks elu põhiseaduse järgi


Põhiseaduse 100. sünnipäeva puhul tutvustab õiguskantsler Ülle Madise põhiseaduse 139. paragrahvi, mis ütleb, et õiguskantsler on oma tegevuses sõltumatu ametiisik, kes teostab järelevalvet seadusandliku ja täidesaatva riigivõimu ning kohaliku omavalitsuste õigustloovate aktide põhiseadusele ja seadustele vastavuse üle.

Õiguskantsler seisab selle eest, et Eestis kehtivad seadused oleksid kooskõlas põhiseadusega ning et inimeste põhiõigused ja -vabadused oleksid kaitstud. „Seadused peavad vastama põhiseadusele ja ametnikud, kes neid seaduseid ellu viivad, peavad olema inimeste ja ettevõtjate suhtes lahked ja aupaklikud ning täitma seadust just nii, nagu on ette nähtud,“ selgitab õiguskantsler.

Kui ametnik rikub hea halduse tava või kui seadus on põhiseadusega vastuolus, siis peab õiguskantsler sekkuma. „Õiguskantsler ja tema nõunikud on sõltumatud ja lahendavad probleeme erapooletult, sõltumata igasugustest poliitilistest ja ärihuvidest,“ märgib Ülle Madise.

Põhiseaduse aasta sündmusi saab igal nädalal jälgida ka põhiseadus 100 veebilehel.

Projekt valmib Delfi ja justiitsministeeriumi koostöös.

Saada vihje, foto või video!
Saada vihje
Jälgi meid sotsiaalmeedias