Äriloogikaga saab lahendada ka sotsiaalprobleeme


Äriloogikaga saab lahendada ka sotsiaalprobleeme
Zsolt Bugarszki, Tallinna ülikooli ühiskonnateaduste instituudi lektorTLÜ

Tallinna ülikool õpetab, kuidas äriettevõtete loogikat kasutades sotsiaalseid probleeme lahendada, muutes niiviisi oluliselt seniseid tõekspidamisi.

„Sotsiaalne ettevõte on organisatsioon, mis tegutseb nagu iga teine eraettevõte, kuid ühe suure erinevusega – aktsionäride kasumi asemel püüdleb ta inimeste ja keskkonna heaolu poole,“ sõnab ühiskonnateaduste instituudi lektor Zsolt Bugarszki.

Sotsiaalse ettevõtluse temaatika sai Euroopas tuule tiibadesse 2009. aastal maailma tabanud majanduskriisi tõttu, mis kasvatas rahulolematust üleilmse majanduse toimimisega. Sellest alates on huvi mitmekesiste ja kõikehõlmavate majandussüsteemide vastu märgatavalt kasvanud. See huvi on loonud põhja ka magistrihariduse pakkumiseks Tallinna ülikoolis, mis soovib muuta sotsiaalse ettevõtluse õpetamise ülikoolis omalaadseks loomekeskuseks.

Eestis on rohkem kui 90% sotsiaalsetest ettevõtetest MTÜ-d või kodanike organisatsioonid, mis töötavad inimeste heaolu, tervise, erinevate sotsiaalsete probleemide ja parema hariduse võimaldamiseks. „Sotsiaalsed ettevõtted asuvad aga enamasti kahes suuremas linnas, Tallinnas ja Tartus, ning on väikesed, kuni nelja töötajaga. Samas on tõestatud, et majanduslikult on edukad ja jätkusuutlikud need, mis on registreeritud eraettevõtetena ja milles tegutseb rohkem inimesi,“ lausub Bugarszki.

Tallinna ülikool aitabki oma ala professionaalidel suurendada võimekust innovaatilisi ideid ellu viia. Püüeldakse selle poole, et tulevased sotsiaalsed ettevõtjad suudaksid ühendada äri võimalused sotsiaalse mõjuga, kaotamata siiski sihikindlust erinevate probleemide lahendamisel ja ühiskonnast hoolimisel.

Seotud lood:

Sotsiaalteenuste valdkonnas innovatsiooni saavutamiseks on tarvis head visiooni, eestvedamise oskust ja edukat juhtimist. „Üliõpilased saavadki meil arendada endas nii tänapäevase sotsiaaltöö meetodite tundmist, innovaatilise teenusedisaini oskusi kui ka äriarenduse, turunduse, kommunikatsiooni ja juhtimise kompetentse. Sealjuures ei unustata eetikat ja õigust, sest need on asendamatud teadmised erinevate teenuste pakkumisel,“ kinnitab Bugarszki.

Tudengid töötavad enamasti väikestes multidistsiplinaarsetes gruppides ning loovad projekte teooriate ja teadmiste põhjalt, tehes samas pidevalt arendustööd. Olulised kontaktid partneritega ning praktikale orienteeritud haridus panustavad mitte vaid akadeemilise teadustöö arengusse, vaid julgustavad sotsiaalseid ettevõtteid, toetavad loovat keskkonda ja innovatsiooni.

Loe rohkem siit.

Saada vihje, foto või video!
Saada vihje
Jälgi meid sotsiaalmeedias