Robot õpetab matemaatikat


Robot õpetab matemaatikat
Janika LeosteTanel Meos

Roboti abil on õpilaste motivatsioon ja huvi on tõusnud ning see kajastub ka nende matemaatikaoskuses.

Õpetajal, kes ei ole just robootikaõpetaja või ringijuhendaja, võib olla üsna keeruline oma tunnis robotile koht leida. Tallinna Ülikooli haridusuuenduse tippkeskuse CEITER õpperobootika nooremteadur Janika Leoste leidis aga sellise võimaluse ning tõi roboti ainetundi, kus sellest võib õpetajale kõige rohkem abi olla.

Valik langes matemaatikale. Matemaatikaga seostuvad arvutamine ja võrrandite lahendamine. Seega võis roboti tundi kaasamine tekitada küsimusi, kas robot hakkab nüüd õpilase eest tunnis arvutama või kuidas see täpsemalt kasu toob.

Robomatemaatika tunnis ei aita robot aga ülesannet lahendada, vaid teeb hoopis matemaatilise probleemi lahenduskäigu paremini nähtavaks. Õpilane lahendab kõigepealt ühe või mitu tekstülesannet, mida hakatakse seejärel robotiga nähtavaks tegema.

Kui tegemist on näiteks ristküliku ümbermõõdu arvutamisega, tuleb robot programmeerida õiges suuruses ristkülikut sõitma. Väga lihtne ongi roboti abil näidata geomeetrilisi kujundeid ja teepikkusi. Samas on võimalik visualiseerida ka arvutuste tulemusi või loendamist — võimalusi on palju. Roboti saab panna käituma vastavalt arvutuste tulemusele, reageerima takistustele ja värvidele, suhtlema helide ning värvide abil.

Tanel Meos

Roboteid võib tuua iga vanuserühma tundi, kuigi algklassides on seda lihtsam teha, sest noorema astme matemaatika on paremini visualiseeritav. Robomatemaatika õppematerjalid, mida õpetajad ise kohandada saavad, on praegu olemas 3. ja 6. klassile ning kättesaadavad e-Koolikotis.

Robomatemaatikat kasutatakse enam kui 60 koolis üle Eesti, seda täiesti tavalistes matemaatikatundides. Õpetajatele tähendab see esialgu suuremat ajakulu ja natuke tehniliste oskuste õppimist. „Kõik on aga seda väärt, sest õpilased on uudse õppimismeetodi hästi omaks võtnud,” kinnitab Janika Leoste.

Esmased uuringutulemusedki annavad põhjust ettevaatlikuks optimismiks: õpilaste motivatsioon ja huvi on tõusnud ning see kajastub ka nende matemaatikaoskuses.

VAATA LÄHEMALT SIIT!

Saada vihje, foto või video!
Saada vihje
Jälgi meid sotsiaalmeedias