Tuleviku maailma võtmekimp


Tuleviku maailma võtmekimp
Liisa Puusepp ja TLÜ katusel elavad mesilasedTanel Meos

Noored hindavad panust tegevustesse, mis muudavad maailmas midagi paremaks. Samas jääb tihtilugu vajaka oskustest, kuidas seda teha.

Mida rohkem me maailma kohta teada saame, seda paremini mõistame tema toimimist ja oskame oma tegutsemist juhtida selliselt, et meie jätkusuutlikkus oleks tagatud ka pikemas vaates. Mis saaks aga olla see imevõti, mis avaks jätkusuutlikuma tuleviku ukse ning annaks niiviisi kindluse, et maailm ei liigu enam katastroofi poole?

Ühte võtit ei ole. On võtmekimp, milles tehnoloogilistel avastustel on oma väike roll. Hoopis suurema kaaluga on koostööline tegutsemine ning igaühe teadlikkuse kasvatamine, mõtteviisi muutmine, et maailma parem tulevik sõltub meist kõigist.

Uuringudki näitavad, et uued põlvkonnad hindavad üha enam sotsiaalset ja keskkonnaalast jätkusuutlikkust, et rolli mängivad koostöölised suhted ja autentsus ning hinnatakse panust tegevustesse, mis muudavad maailmas midagi paremaks. Samas jääb tihtilugu vajaka oskustest, kuidas seda kõike teha.

Liisa Puusepp

Väidan, et kõige alus on haridus – see, kuidas õpetatakse ülikoolides, kas õppetöösse on
kaasatud kestliku hariduse põhimõtted, millised õpetajad siit koolidesse lähevad, millised väärtushinnangud lõpetajad kaasa saavad. Just seetõttu peab Tallinna Ülikool oma missiooniks toetada Eesti jätkusuutlikku arengut. Vastu on võetud väljakutse panustada tervesse ja jätkusuutlikku eluviisi.

Üha rohkem õppejõude on kaasatud jätkusuutliku arengu ideedesse, kannavad väärtushinnanguid ja rakendavad metoodikaid, mis annavad tudengitele võimalusi visioneerida, välja pakkuda lahendusi, arendada süsteemset ning kriitilist mõtlemist. Nii kasvab ka julgus osaleda koostöös, otsuste tegemisel ja elluviimisel.

Seda kõike selleks, et mõistaksime ühiselt paremini maailmas toimuvat ja oskaksime
juhtida oma tegutsemist nii, et meie tulevik oleks elamisväärne.

Liisa Puusepp

Kui sind huvitavad loodusteadused ja soovid mitmekülgsemat haridust kui vaid üks kitsas eriala, siis su valik võiks olla tlu.ee/intloo.

Saada vihje, foto või video!
Saada vihje
Jälgi meid sotsiaalmeedias